PSK'den Bildiri:TÜRKİYE VE KÜRDİSTAN KAMUOYUNA

30 Mart'ta Türkiye’de yapılacak olan Yerel Seçimler, önemli siyasal ve toplumsal olayların yaşandığı bir dönemde gerçekleştirilecek.

17.03.2014, Pts - 22:21

PSK'den Bildiri:TÜRKİYE VE KÜRDİSTAN KAMUOYUNA
Haberi Paylaş
30 Mart'ta Türkiye’de yapılacak olan Yerel Seçimler, önemli siyasal ve toplumsal olayların yaşandığı bir dönemde gerçekleştirilecek.

Başta Kürt sorunu olmak üzere; demokrasi, ekonomi ve sosyal alanlardaki devasa sorunların varlığını sürdürdüğü Türkiye’deki yerel seçimler, sorunların çözümüne ve değişimine ihtiyaç duyan toplumsal dinamiklerin örgütlenmesi, harekete geçirilmesi, yerelde iktidar olanaklarını yakalayarak yönetime katılmaları ve yönetenler üzerinde baskı gruplarına dönüşmeleri açısından büyük önem taşıyor. Bu noktada yerel yönetimler Kürdistan’da da önemli bir mevziiye dönüşüyor…

Elbette ki Kürt sorunu başta olmak üzere demokrasi ve diğer tüm temel sorunlar cumhuriyetin kuruluşundan günümüze gelen sorunlar. Lakin Türkiye'de on bir yılı aşkın süredir iktidarda olan AKP hükümeti de, değişim ve demokrasi söylemleriyle iktidara gelmiş, kimi reformları gerçekleştirmiş, Kürt sorunu bağlamında kimi ileriye dönük adımlar atmış olsa bile ülkenin temel sorunlarının köklü çözümü yönünde hâlâ adımlar atmaktan imtina ediyor.

Son dönemlerde cemaatle giriştiği iktidar kavgasında ortalığa saçılanlar da gösterdi ki AKP'nin de rüşvet, yolsuzluk, rant paylaşımı, adam kayırma gibi konularda sicili çok temiz değil. Hatta denebilir ki AKP giderek tutuculaşıyor, otoriterleşiyor ve bu haliyle artık topluma vaat edebileceği pek bir şey kalmadı. O, bir statüko oluşturmaya ve bunu topluma dayatmaya çalışıyor.

AKP dışındaki CHP, MHP benzeri siyasal muhalefetin statükoya sıkı sıkıya bağlandıklarını; değişime, çoğulcu ve özgürlükçü demokrasiye, toplumsal adalete ve eşitliğe dair önermelere sahip olmadıkları gün gibi açık.

Diğer yanda, Kürdistan'da ciddi bir kitle desteğini arkalayan PKK/BDP'nin başta Kürt sorunu olmak üzere genel ve yerel yönetimlere dair vizyonları ve pratikleri de sorunludur. Bu yapı, artık Kürt sorununu bir ulus sorunu olarak tanımlamıyor, Kürtlerin, Kürdistan'da kendi kendilerini bir ulus olarak yönetebilecekleri bağımsız veya federal devlet gibi bir statüyü gereksiz buluyor ve doğal olarak çözüm önerileri de Kürtleri mevcut sisteme entegre etme üzerine kurgulanıyor.

Türkiye ve Kürdistan toplumunun uzunca bir dönemdir destekledikleri bu yapıların doğru adres olmadığı görülüyor. Öyleyse, ülkenin sorunlarını nedenleri ile gerçekçi bir biçimde tespit eden, bu sorunlara toplumun rıza gösterebileceği eşitlikçi çözümler öneren; demokrasi ve özgürlüklerin toplumun tüm kesimlerinin ihtiyacı ve hakkı olduğuna içtenlikle inanan; çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir siyasal adreslere omuz vermek gerekiyor.

Partimiz, mevcut koşulları nedeni ile yapılacak olan yerel seçimlere doğrudan katılamıyor olsa da yerel seçimlere önem atfediyor. Türkiye ve Kürdistan'da yaşayan Kürt halkının yerel yönetimlerde temsilinin sağlanması ve tüm toplumsal kesimlerin gereksinim duyduğu hizmetlerin nitelikli ve etkin bir biçimde sunulması için halkımızı harekete geçmeye çağırıyoruz.

Arzu edilse de Kürdistanlı yurtsever güçler bu seçimlerde de ulusal değer ve çıkarların sahiplenilmesi noktasında ortak bir seçenek oluşturamadılar. Bu yönlü çabalar ne yazık ki sonuç vermedi. Bu tabloda yerel seçimlere partiler kendi adayları ile katılacak.

Yerel seçimlere kendi adayları ile katılacak partilerden biri de HAK-PAR'dır. Türkiye'nin en önemli sorunu olan Kürt sorununu, ulusal bir sorun olarak gören, bu sorunun çözümü için Kürtlerin kendi ülkelerinde özgürce yaşamalarını olanaklı kılacak bir federasyon öneren; demokratik ve barışçıl mücadeleyi benimseyen; çoğulcu, özgürlükçü ve demokratik değerleri önemseyen bir parti olarak HAK-PAR bizce bu seçimlerde desteklenmeyi hak eden bir partidir.

Kürdistan Sosyalist Partisi - PSK olarak Kürt halkını bu seçimlerde HAK-PAR'ı desteklemeye, HAK-PAR'ın Türkiye ve Kürdistan'da gösterdiği yurtsever, ilerici ve özgürlükçü adayları yerel iktidarlara taşımaya çağırıyoruz.

17.03.2014

Kürdistan Sosyalist Partisi - PSK
Nerina Azad
Bu haber toplam: 8738 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:16:17:31
1 Yorum
Nerina Azad
x