İdealiniz, ideolojiniz Kürdistan devleti olsun..

Mızraklarına taktıkları ayetlerden belli ki her ikisi de Yezid ordusu.

Kenan Fani Doğan

29.12.2013, Paz | 07:10

İdealiniz, ideolojiniz Kürdistan devleti olsun..
Makaleyi Paylaş
Mızraklarına taktıkları ayetlerden belli ki her ikisi de Yezid ordusu...\

\

*\

\

Öcalan\'ın müslüman türk kardeşleri birbirlerini bu denli ısırırken acaba kürde neler yapmazlar ve yapmadılar ki ?\

\

Öteki cepheye baksanız infazcı MHP ile soykırımcı CHP\'den oluşuyor ve kürtler bu pisliğin ve kanemiciliğin mecmuuna kardeş edilecek?\

\

Devleti olmayan sömürge ulus egemenlerin tarihini yaşar, onun iç çekişmelerini kendinin sanarak içselleştirir ve saf tutar. \"Kürtlerin etnik hakkı yoktur, devlet istemiyoruz\" demek kürtleri pu pisliğin ikinci dereceden bileşeni ve piyonu haline getirmenin öteki adıdır.\

\

Eli temiz birileri kaldıysa göstersinler kardeş olalım. Zaten eli temiz olanların yüreği de temiz ve bunlar bir elin parmakları kadar az sayıda. Bu gruba dahil olanların simgesi İsmail Beşikçi Hoca\'nın ifadesiyle hepsi kürtlerin devlet olmasını içtenlikle savunuyor, kürtlere devlet gerekmez diyenlerde bir sakatlık olduğunu söylüyorlar. Esas sakatlık işgalci/hakim ulusun iflah olmaz entrikacı, baskıcı ve kanlı karakterinde yatıyor. Bu entrikacılığın sakatladığı devşirmelerin kürt milletini topyekun sakatlamasına izin vermeyeceğiz.\

\

*\

\

Eskiden gühah keçisi generaller ve askeri vesayetti. Şimdilerde devleti aklayacak cemaat keçisi bulundu ya, daha Roboski\'nin kanı kurumadan Barzani ismi üzerinden Serok Öcalan\'ı ve AKP hükümetini aklamaya kalkışmak keyifli oluyor hani..\

\

Ortada Öcalan\'ın itiraf ettiği haliyle 17 bin kürt yurtseverinin öldürülmesi ve AKP\'nin binlerce kürdü içeri tıkmasının dışında çocuklara varıncaya öldürmüş olması gerçeği karşısında şerikat oluşturan bu her iki zorba gücü insani çizgide kalarak olumlayabilmenin imkanı yoktur.\

\

Bir cebinizde kimin resmini taşırsanız taşıyın, isterseniz ayna taşıyın ama öteki cebinizde hakkaniyet olsun. Unutulmasınki Kürdistan mücadelesi her şeyden önce kürdün yaşam hakkı içindir.\

\

*\

\

Karıştır/barıştır\'ın hası tehcirde yaşayan 4,5 milyon kürttür.\

\

Mustafa Kemal tarafından öcüymüşcesine lanse edilen \"kürtlere bir sınır çizmek gerekecekse\" heyulasını katmerlendirmenin yöntemi tehcirdir ve yine bu 4,5 milyon yurtsuz, evsiz, barksız kürttür.\

\

Bir milletin en direngen yığınlarını bir yandan tehcir, bir yandan yoksulluk, diğer yandan kültürel asimilasyonla eritmenin insafsızca metodu bu 4,5 milyon kürdün etinde kemiğinde yaşama geçirilmektedir.\

\

Bu ızdırap önünde AKP\'ye kürt dostu, bu sonucun şeriki Öcalan\'a Serok, hadiseyi zikretmekten bile kaçınan Barzani\'ye yurtsever diyebilenler çıkabilir.\

\

Bizim yakıştırmamız yok, sadece vicdanlara havale ettiğimiz karşılığı bilinen bir sorumuz var;\

\

Bunlar kürt dostu, bunlar serok, bunlar dirayetli liderse bu 4,5 milyon ayrı ızdıraba hangi ismi verelim?\

\

Önerisi olan bir adım ileri çıksın. Boy ölçüsü budur, ideoloji yada gugukluk değil...\

\

Stratejik düşünmekmiş?\

\

Hele bir insanca düşünmeyi akıl edin de taktik ve strateji varsın sona kalsın efendiler.\

\

***\

\

Kürdistan, her biri batıdan yönetilen, hükümranlığını batının beklentileri doğrultusunda tanzim eden devletlerce işgal edilmiş durumdadır. Herhangi bir işgalci devletin kürtlere karşı tutumunu batı devletlerinin bölgeye ilişkin yaptırımlarından ayırmanın bu nedenle imkanı yoktur. Herhangi bir işgalci devletin kürtlere yumuşaması yada ceberrutlaşması batı devletlerinin rekabetleri eşliğinde olduğu kadar bu devletlerin bölge işgalcilerine dayatmaları eşliğinde okunmak zorundadır. Gerek gördüğünde bölgenin işgalci devletlerinden her birini tereddütsüz işgale kalkan, iç karışıklıklar yaratarak bu devletlerin hükümranlığını göstermelik hale getiren, dilediği siyasi akımı iktidarda tutan yada indiren batı kudreti görmezlikten gelinerek, bölge statüsünün batı tarafından belirlendiği ve titizlikle gözetildiği hesap dışı bırakılarak, Kürdistan\'daki med ve cezri salt bölge iktidarlarının iyiliği yada kötülüğüyle açıklamaya çalışmak eksik olduğu kadar hatalı bir değerlendirme olur. Bu bağlamda her bölge devleti soykırım ve güleryüzü aynı torbada tutan, ortama göre bunlardan birini yürürlüğe koyan özelliktedir. Bölge işgalcilerini başına buyruk sananlar sömürgeciliğin karakterini doğru kavrayamadıkları gibi uluslararası ittifaklarla yürütüldüğü gerçeğini idrak etmede zorluğa düşerler.\

\

*\

\

Avrupa Birliği askeri güç olmayı ve askeri müdahalelerle sonuç almayı kesin şekilde reddetmektedir. Avrupa bunu yaparken önemli askeri güç konumundaki Rusya ile askeri müdahaleden kaçınmak şeklinde bir konsensüs tesis etmiştir. Çin\'in önemli bir askeri güç olarak askeri müdahaleden kaçınan bir ülke profili sergilemesi bu konsensüse fiili destek işlevine sahiptir. ABD\'nin bölge statüsünü askeri zorla değiştirmek politikası bu paktın ağırlığı karşısında Ortadoğu\'da yenilgiye uğramış, Suriye\'de açıkça görüldüğü gibi ABD ricat pozisyonu almıştır. Bu sonuç, hiçbir devletin Ortadoğu\'da statüyü kürtler lehine değiştirmek için müdahalede bulunmayacağı şeklinde okunmak ve kabul edilmek zorundadır. Kürtlerin statüsü ancakki kürtlerin bağımsızlık talepleri ve kürt enerjisiyle değişme şansı dışında başkaca bir ihtimale olanak bırakmamaktadır.\

\

Almanya, 1890 yıllarında inşa ettiği İstanbul-Bağdat demiryolundan umduğu \"faydayı\" ancakki 21. yüzyılda istihsal edebilme imkanına kavuşmuştur. Bu kez Avrupa Birliği olaraktan ve de eski düşmanları Fransa ve İngiltere\'yi ortak ederek, eski işgalcisi Rusya ile ittifak halinde bölgeyi kendi çıkarları doğrultusunda denetleme yolunda inat ve sebat sergilemektedir. Dün Almanya\'nın yenilgi belgelerinden biri olan Lozan, günümüzde sağlanan mutabakatla tamamen Avrupa Birliği lehine ve tabiiki Almanya\'nın çıkarları doğrultusunda kullanılmaya alabildiğince imkan vermektedir. Bunu yıllarca önce görebilen Almanya, Kopenhag kriterlerini dikte ederken kendi egemenliğinin prensiplerini yazılı hale getirmiş ve onlarca devlete onaylatmış oluyordu. Buna karşılık Avrupa\'nın İran karşısındaki suç ortağı Irak\'ı indirerek cevap veren ABD, sonuçta Irak\'ı kaptırmakla kalmadı İran\'ın da Avrupa ile uzlaşısına su taşımış oldu. Makro politik düzeyde tezahür eden bu kapışmadan 45 milyonluk kürt ulusu Irak\'ın statüsü içerisinde zapt ve ifade olunan ve sadece 4,5 milyon gibi kürtlerin onda birini kapsayan otonomiyle çıkmak ve yetinmek zorunda bırakılıyor. Geriye kalan yaklaşık 40 milyon kürdün yazılı hukuka geçmiş bir hak kırıntısından bile yararlanamadığı ise her kürdün bildiği bir gerçektir. Kürtler hesaplarını yaparken ideolojik kaygılardan arınarak ülke gerçeğini önlerine koymaya mecburdurlar.\

\

*\

\

Başkasının atına binen çabuk iner..\

\

1975 yılında İran Şahı\'nın kara kaşı ve gözü hatırına Kürdistan\'ı satanlar bugün dünyanın kahredici ekseriyetinin karşı pakt oluşturması nedeniyle Kürdistan\'ı on kez satar ve sahipsiz bırakırlar. Kürtlerin yegane gücü kendi kitlelerinin bağımsızlık azmidir. Her yandan bağımsızlık idealine saldırılıyor olmasının nedeni budur. Biz bu bağımsızlık karşıtlarını işgalcilerin ve ağababalarının öncü gücü olarak nitelerken yakıştırmada bulunmuyor, objektif konumlarını irdelemiş ve dillendirmiş oluyoruz.\

\

*\

\

Kürt partilerinin Türkiye, Suriye, İran gibi devletlerle ilişkili olmaları bu devletlerin kürtleri katliam ve talanla yönetiyor, tüm haklarını gasp ve inkar düzeyinde karşılıyor olmaları nedeniyle ilişkilere meşruiyet kazandırmayacağı gibi kurulacak bu tür ilişkilere dostane yada diplomatik ilişkiler vasfı yakıştırmaya da imkan vermez. Bu devletlerin her biriyle Kürdistan parçalarından birini gözardı eden yada diğer kürt partilerine nisbet yapmak için geliştirilen ilişkiler işbirlikçilik yakıştırmasının da kapsamını aşan bir kirliliğe delalet eder.\

\

Bir yandan Roboski katliamının katıksız bir düşmanlıkla gerçekleştiğini söylerken diğer yandan aynı düşmanlığın sahibi türk devletiyle dostane ilişkiler içinde olduğumuzu söylememiz hem kendimizi hem kitleyi aldatmaktır. Kürtlerin hissiyatta olduğu kadar milletçe bölünmez olduğu prensibinden ödün vermekle sağlanacak kazanımlar Kürdistan ülkesini parçalı tahayyül etmenin, katliamlara bile farklı standartlar eşliğinde yaklaşmanın vereceği zararları telafi etmeye yetmez.\

\

*\

\

İdealiniz, ideolojiniz Kürdistan devleti olsun..\

\

Çok mu zor ? \

\

***\

\

Sabahat Tuncel\'e verilen ceza haksızdır. Duruşunu, tutumunu, devlete hizmetkarlığını, mankafalılığı nedeniyle içini doldurmakta aciz kaldığı politikacılığını, müritliğini, atanmışlığını beğenmeyebilirsiniz ama bu onun bir hukuku olmadığına gerekçe yapılamaz. \

\

Önce, türk devletinin hangi düşünce ve anlayışta olursa olsun kürtleri yargılama yetkisi yoktur ve bu nedenle türk mahkemelerinin Tuncel hakkındaki kararı hukuki dayanaktan yoksundur. \

\

İkincisi, Tuncel\'in görüştüğü söylenen PKK militanlarıyla MİT müsteşarından tutunuz MİT\'in üst düzey yöneticilerine ve gazeteci kılıklı MİT kuryelerine varıncaya kadar herkes görüşmüştür ve görüşüyor. Terörist örgüt olarak işlem gören PKK örgütünün en üst yöneticisi durumundaki Öcalan\'la bile sürekli görüşülüyor. Emsal eylem olması nedeniyle aynı yasa hükmünün kapsamına giren bu görüşmeleri atlayıp Tuncel üzerinden ve Tuncel\'in şahsına özgü hüküm kurmak yasaların herkese aynı ve eşit ölçülerde uygulanmasını buyuran hukuk prensiplerine aykırıdır.\

\

Birilerinin modern hukuku algılamada yetersiz kalması, hak ve hukuk anlayışının ilkel düzeyde olması o kişiden uygar bir anlayışın esirgeneceği manasında yorumlanırsa herkesten önce kendini uygar olarak tanımlayanların güvenilirliği çamura yatar. Birilerinin ilkel olması ona yapılacak ilkelliği mübah kılmadığı gibi hiç kimseye ilkellikle mukabele etme şansı sunmaz.\

\

Yine Demirtaş\'ın son demeci bazılarınca güvenilir bulunmayabilir, güvenmemekte de haklı nedenleri var. Ancak kendi haklı tutumlarının kendi dışındakileri de etkilemiş olabileceği ihtimaline kapıları kapatmak önce bir nevi kendine güvensizliktir, ikincisi dışlama anlamına gelir. Kürtler arasındaki fikir ayrılıkları nihayette uzlaşmaz ayırılıklar değildir ve kan davası mantığıyla sürdürülmeye müsait değildir. Doğru söyleyen her insanın doğrusuna sahip çıktığımız kadar haksızlığa sirayet etmiş olsalar bile haksızlığa uğradıklarında sesimizi yükseltebilirsek kürtlerin safları daha da sıklaşır. Muhataplarımız bundan ders çıkarmasa bile çevresindeki kürtlüğü pekişik bireyler muhakkak etkilenecek ve gerekli dersi çıkaracaklardır. Ulusal kurtuluş mücadelesi tek kişilik sahne oyunlarından farklı bir karaktere sahiptir, bir tek grupla yada bir tek anlayışın hakimiyetiyle yürütmek, sonuç almak imkansız gibidir. Kürtlerin sekterliğe, hınca, oh olsunculuğa zamanı olmadığını, buna tahammül edemeyecek bir noktada bulunduğumuzu düşünüyorum.\

\

*\

\

Kandil\'le türk devletinin memur statüsündeki istihbaratçıları görüşüyor, yetmiyor Öcalan\'la devlet memurları görüşüyor ama sadece Sabahat Tuncel ceza alıyor. Bu bir suçsa devlet memurlarının aynı cezaya çarptırılmak dışında memuriyeti kötüye kullanmış olmalarından dolayı ilaveten tecziye edilmeleri gerekir.\

\

Mustafa Balbay seçilmiş olduğu için salıveririliyor ama kürt seçilmişler bu salıverilme kararının emsal teşkil etmesine rağmen içerde tutuluyor.\

\

Kuşkusuz devletin adil olmadığı, türklere ve kürtlere farklı standartlar uyguladığı noktasından yükseltilen itirazların bir haklılığı vardır. Ancak bu tür itirazlar bile türk yasaları çerçevesinde yine türk mahkemelerinin yargı yetkisini ittihaz eden itirazlar olup esastan bir karşı çıkış anlamı taşımaz. Nihai duruşmada usule ilişkin olup, şekli itirazlar konumunu aşamayacak içeriktedirler.\

\

Türk devletinden, hiç olmayan uygar standart ve sömürgeye adalet beklemek kürtlerin düşeceği en kötü tuzaktır. Türk devleti talep edileni vermeye yanaştığında bile kürtler tuzağa çekilmiş olunur. Bunun yerine esastan itiraz yükseltmek, türk mahkemelerinin kürtleri yargılamaya yetkili olmadığını söylemek, sonuna kadar hukuki ve siyaseten de bir o kadar doğru tutuma tekabül eder.\

\

Sabahat Tuncel için söylediklerim Abdullah Öcalan için de, Şemdin Sakık için de aynen söylenebilir. Bahse konu bu şahıslar kürt olduklarını söyledikleri sürece türk mahkemelerinin bunları yargılamaya hakkı yoktur. Öcalan, türk ana ve babadan türediğini, türk olduğunu söylemekle kalmamış, türk mahkemelerinin yargı yetkisini kabul etmiştir. Bu durumda ilticacı olmayı da aşarak egemen milletin vatandaşı olur, ilelebet Kürdistan\'a sokulmamasının hukuki gerekçeleri oluşur. Tüm bunları söylemek Öcalan\'ın, Sakık\'ın işledikleri suçları aklamak anlamına gelmez, yargılanmayacakları anlamına da gelmez. Her mahkeme milletten yetki alır ve yargılamayı millet adına yapar. Kürtler ayrı bir millettir ve tabiidirki vatanları da ayrıdır. Bu durumda herhangi bir kürdü türk vatandaşı saymanın imkanı olmadığı gibi türk mahkemelerinin kürtleri yargılama yetkisinin olmayacağı da son derece anlaşılır bir durumdur. Birincisi, kürtleri yargılama yetkisi yalnızca kürt milletine ve dolayısıyla kürt mahkemelerine aittir. İkinci olarak, kürtlere karşı işlenmiş suçları yine kürt mahkemeleri yargılar. \

\

Türk mahkemelerinin bir kürdü yargılama yetkisinin olmadığını söylemek kürt milletinin yargı yetkisini hiçbir ulusa yada devlete devredemeyeceği anlamına gelir, yoksa birilerini aklama yada sıvazlama anlamı taşımaz. \

\

Hukuku ve yasaları fertlere göre yorumlamak ve uygulamak mümkün olmadığına göre bu temel prensipler herkes için geçerlidir, her kürdü kapsar. Dünyada kabul gören anlayış budur. Bunun bilincinde olmayan hakimiyet kavramının hangi anlama geldiğini bilmiyordur, devlet kurmaya yada en azından talep etmeye kalkışmasın..\

\

*\

\

Sabahat Tuncel bir eylemden değil düşüncelerinden dolayı ceza alırken bizim gibi düşünmediği için ceza alışına tepkisiz kalmak düşünce hürriyetinden dem vuranların tavrı olmasa gerektir.\

\

Voltaire\'nin eksik demokratlığıyla Danton\'dan esirgemediğini bizler daha ileri demokratlar olduğumuz iddiasıyla bir düşünce suçlusundan niye esirgeyelimki?\

\

Bu tavır ne beni ne de kimseyi Sabahat Tuncel\'le eşitlemez ve düşüncelerini olumladığım yada kabullendiğim anlamına gelmez.\

\

Kürtlerin farklı nedenlerle ama aynı merkezi otoritenin gadrine uğramaları karşısında farklı tavır ve düşüncelere sahip olmaları nedeniyle tepkisiz kalmaları kürtlüğün topyekun kantarın altında tutulması olanağını asırlar boyunca işgalci devletlere vermişken bunu kırmanın yolunu ve yöntemini bulmak kürtlere düşer.\

\

Ve insani boyut..\

\

Devlet diyen Demirtaş dışarda, devlet hakkımız yok diyen Tuncel ise cezaevine konacak. Son sözlerini müritlik saikiyle ve de korkuyla sarfettiğini bunca yılın düşmüş kalkmış insanları olan bizler anlamayız da kim anlar.\

\

Sen korktuğunda siper olmak için varız, düşen hangi kürde elimizi uzatmadık ve uzatmayızki..\

\

Düşüncelerin ve müritliğin sana, kürtlüğün bize. Elini tutmakla kalmaz baş tacı ederiz. Bilineki kürtleri yem etmeyiz, yem olmalarına herkesten önce, herkesten çok bizim yüreğimiz yanar.\

\

Biz bunun için kürtçüyüz, bu tutkuyla Kürdistan demekteyiz..\

\

İşgalci devletlere değil en kötüsünden bir kürdü, o en kötü kürdün tırnağını bile vermez, ezdirmeyiz. Çocuklarımızı öldürenler bizim yargı merciimiz ve adalet dağıtanımız olamaz. Bir kürt suç işlerse onu yine kürtler yargılar. Biz bu kadar ferasetten, uygarlıktan, adaletten nasiplenmemiş milletmiyizki cellat tıynetli yargıçlardan ve çeteleşmiş mahkemelerden adalet ve yargı bekleyelim..\

\

Nah veririz ulan !\

\

28-12-2013 Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Nerina Azad'ın editöryal politikasını yansıtmayabilir.

8363 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:06:48:30
x