İsmail Beşikci: Barış

Barış

Barış, son yıllarda, en çok dile getirilen bir kavram oldu.

İsmail Beşikci

01.12.2013, Paz | 05:31

Barış
Makaleyi Paylaş
Barış, son yıllarda, en çok dile getirilen bir kavram oldu. 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde yine çok konuşuldu, çok talep edildi
Barış ve Demokrasi Partisi (BDP), PKK, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) bu kavramı en çok kullananlardan ve barış talep edenlerden oldular.
Bu yazıda, son gelişmeleri de dikkate alarak, bu sürece ilişkin bazı duygularımı ve düşüncelerimi belirtmeye çalışacağım.
BDP’nin, PKK’nin, barış konusunda çok talepkâr olması, barışı sık sık dile getirmesi, bende her zaman bir tebessüm yaratmaktadır. Kendi içinde barışı dile getirmeyen, kendi içinde, Kürdler içinde, barışı hiç aramayan PKK’nin devletle barışmak için çok yoğun bir çaba içinde olması ne kadar anlamlıdır?
Devletin güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilmiş üç bine yakın cinayet vardır. Aileler sürekli ve kararlı çabaları sonunda yakınlarının kemiklerine ulaşabilmişler, onlar için bir mezar yapabilmişler.
Yine devletin güvenlik güçleri tarafından işlenmiş üç bine yakın cinayet daha var. Aileler bütün çabalarına, aramalarına rağmen yakınlarının kemiklerine bile ulaşamamışlar.
Bu cinayetlerin zorla kaçırma-kaybetme sürecinde işlendiği, işkenceli sorgularda, gözlerin çıkarıldığı, kulakların, burunların kesildiği biliniyor.
“Faili meçhul” denen bu cinayetlerle birlikte köylerin yakıldığı, temel geçim kaynaklarının tahrip edildiği, yüzbinlerce Kürdün, ailenin, yerini yurdunu terke zorlandığı biliniyor.
BDP/PKK yaşanmış bu sürece rağmen devletle barışmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Ama, kendi örgütünden ayrılmış, yollarını ayırmış Kürdlere karşı her zaman itici davranıyor. Onlara, “hain”, ”ajan” şeklinde suçlamalar getiriyor.
PKK’den ayrılıp, ayrı bir yol izleyen bu kişiler de siyasal faaliyetlerini sürdürüyor. Çeşitli olaylara ilişkin düşüncelerini açıklıyorlar. Bu yazılarda, örneğin, PKK’ye karşı bir düşmanlığın dile getirilmediği de hemen fark ediliyor.
Buna rağmen, PKK bu kişilere karşı her zaman düşmanca bir tutum izlemektedir. Bu yetmiyormuş gibi, Qendil’deki PKK yöneticileri, PKK’den yollarını ayırmış bu kişilere zaman zaman suikastlar de düzenliyor. 24 Ağustos 2013'de, Güney Kürdistan’da Qoysancak’da, Partiya Welatparêzên Kürdistanê üyelerine düzenlenen suikast girişimi üzerinde durulması gereken bir olgudur. Suikast girişiminde bulunanlar suçüstü yakalanmıştır. Barışın konuşulduğu, talep edildiği, Kürdistan Ulusal Kongresi toplama hazırlıklarının devam ettiği bu ortamda böyle bir suikast planı yapılması çok şaşırtıcı bir gelişme oluyor. Kürd aydınları tarafından imzalanan “Kürd Aydınları tarafında Mesut Barzani’ye Mektup” bu bakımdan dikkat çekici bir metindir. (www.kurdistanaktuel 6.9.2013) Bu mektupta aydınlar, Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Kürdistan Başkanı Mesut Barzani’den, Partiya Welatparêzên Kürdistanê üyelerinin can güvenliklerinin sağlanmasını istiyorlar.
Dünyada birçok ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelesi yürüten örgüt var. Bu örgütlerden ayrılıp siyasete farklı yapılarda devam edenler de var. Fakat, kanımca bu örgütlerin hiçbirinde, PKK’de olduğu gibi, ayrılanlar için, “ajan”, “hain” tipi suçlamalar yapılmıyor. Örgütlerde ayrılanlara şu veya bu şekilde maddi yardımlar da yapılıyor.
PKK’den, çeşitli nedenlerle ayrılanların PKK’deki yaşantılarına baktığımız zaman mücadeleye büyük katkılar sağladıkları, mücadeleye büyük emek verdikleri görülmektedir. Bu kişilerin önemli bir kısmı farklı alanlarda mücadeleyi sürdürmektedir. Ama, büyük sıkıntılarla karşı karşıya oldukları da bellidir. 30 yıllık mücadelenin büyük kısmında bu kişilerin emeği göz ardı edilemez.
Bu mücadelenin çok zor bir mücadele olduğu biliniyor. Mücadele toplumsal bakımdan tahribat da yaratıyor. Aileler mekanda parçalanıyor, çocuklar travmalar içinde büyüyor. Ailenin geçimini temin etmek, çocuklar için iyi bir eğitim sağlamak çok önemli bir meşgale oluyor.
Bu sıkıntılarla boğuşan arkadaşların başından şöyle olaylar geçiyor. Çoğu zaman küçük bir dükkan açılıyor. Ama kısa bir süre sonra dükkanlar kapatılıyor. PKK’liler, “hain”, “ajan”… diye bu dükkanlardan alış-veriş yapmıyorlar. PKK dışındaki Kürdler de “bu PKK’lidir” diye o dükkana uğramıyor. Türkler de “bu Kürd'dür” diye o dükkana gitmiyor. Bu mücadelede toplumsal dayanışma da önemli değil midir? Kürdler arasında toplumsal dayanışma neden gelişmiyor?
PKK/BDP bunları kazanç mı sayıyor, başarı mı sanıyor? Bunların bir bütün olarak Kürdleri zayıf kıldığı çok açıktır.
Devletle barış yapabilmek için yoğun bir çaba içinde olan, hatta bazen yalvar-yakar bir üslup bir söylem geliştiren PKK/BDP’nin, kendinden ayrılan gruplarla barışı düşünememesi ilgi çekici bir durumudur. Hâlbuki Kürdleri güçlendiren, Kürdler arasında gerçekleşecek barıştır.
PKK/BDP’nin, Türk soluyla, işbirliği geliştirerek barışı aramaya çalışması olumlu bir durumdur. Ama, Kürdlerle, kendinden ayrılan gruplarla barışı oluşturamıyorsa, Türk soluyla geliştirilen işbirliğinin ciddi bir değeri yoktur. Kürdleri, devlet-hükümet karşısında güçlü kılacak olan Kürdler arasında gerçekleşecek barış ortamıdır.
Düşünelim ki, Kürd/Kürdistan sorunu her şeyden önce bir duruş sorunudur. Sağlıklı, sağlam bir duruş, “onlar kaç kişiler ki…” küçümsemesinden çok daha belirleyicidir. Eğer, sağlam bir duruşunuz yoksa, çok büyük kalabalıkları hareket ettirmeniz ciddi bir sonuç yaratmaz. Bu bakımdan bugünlerde, “Komeleya Tevgera Ciwanên Kurdistanê” yöneticilerinin tavrı bilince çıkarılması gereken bir tavırdır. “Biz Kürdistan ismini değiştirmeyeceğiz, siz yasalarınızı değiştirin” tavrı… Bu tavırda kararlı olmak. Kürd/Kürdistan sorununu esas ilerleten bu tutumlardır. Bu tutum Kürd/Kürdistan sorununun sağlıklı bir şekilde algılanmasına da hizmet etmektedir. Sorunun esasına dikkat çekmeden, çözüm konusunda öneriler geliştirmek de olumlu bir tutum değildir.
PKK/BDP’nin böylesine çaba sarf etmesi, bazen yalvar-yakar bir tutum izlemesine rağmen, hükümetin, Kürdleri muhatap kabul ettiği, bu taleplere olumlu cevap verdiği de söylenemez. Örneğin, BDP heyeti İmralı’ya, Abdullah Öcalan’a gidip geliyorlar. Başbakan bir defa bile, BDP heyetini dinleme, izlenimlerini, düşüncelerini alma gereğini duymamıştır. Devletin-hükümetin Abdullah Öcalan’la konuşması, Kürdleri, BDP’yi muhatap aldığı anlamına gelmemektedir. Başbakan, Recep Tayyip Erdoğan, hala “anadilinde eğitim olmayacak hükümetin gündeminde böyle bir konu yoktur” diyebilmektedir. “Komeleya Tevgera Ciwanên Kurdistanê” deki Kürdistan isminin kabul edilmemesi süreç hakkında önemli bir fikir vermektedir. Abdullah Öcalan ise, Ağustos 2013 ortalarında, kendisini ziyaret eden BDP heyetine, “devletle görüşmelerim sürüyor” demektedir. Bu konuşmaların içeriği açıklanmamaktadır.
Emekli yargıç Ümit Kardaş, 27 Ağustos 2013 tarihli ve 31 Ağustos 2013 tarihli Taraf gazetelerinde, “Dünyada Bir Gezegen Türkiye” başlıklı yazılarında çeşitli devletlerin anayasalarında anadilinde eğitimin nasıl düzenlendiğine dair belirlemeler yapmaktadır. İran-İslam Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Güney Afrika, Azerbaycan, Kazakistan, Ukrayna, Slovakya, Brezilya, Kolombiya, Gürcistan, Malezya dile getirilen devletler arasındadır. Bütün bu devletlerde, anadilinde eğitim konusunda bazı olumlu düzenlemeler vardır. Şunca mücadeleye rağmen, hükümetin, bu konuda hala redde, inkâra dayalı bir tutum içinde olması üzerinde durulması gereken bir olaydır. Bu olgu, resmi ideolojinin özenle incelenmesi gerektiğini anlatmaktadır. Askeri vesayete dayalı sistemde de, askeri vesayetin bir zamanlar baskı altında tuttuğu dinsel-muhafazakar bir anlayışa sahip hükümette de Kürd/Kürdistan sorununa ilişkin temel politikalar hiç değişmiyor. Bu sürecin de bilincine ulaşmak gereklidir.
Devlet-hükümet karşısında güç oluşturmanın en önemli yolu, Kürd kimliğine, kararlı, güçlü bir şekilde sahip çıkmaktır. Kürdçeye verilen önem artmalı, yaygınlaşmalıdır. “Seçmeli dersler” elbette çözüm değildir. Ama, şu aşamada, seçimlik Kürdçe derslerine talebin artması, yaygınlaştırılması önemlidir. Okulda, anadilinde eğitim için talepkâr olmak, bu talebi durmadan arttırmak, genişletmek önemli olmalıdır ama, evde bu sürecin geliştirilmesi de ihmal edilmemelidir. Her ev bir okul olmalıdır. Kürdler arasında barışı gerçekleştirmeye çalışmak da önemlidir. Barış konusunda, sürekli olarak, devletten hükümetten talepkâr olmak yerine, Kürdler arasında barış ortamı oluşturmak daha önemli olmalıdır. “Kürdler arasında birlik”e değil, Kürdler arasında oluşturulacak barışa vurgu yapmak daha önemlidir. Kürdler arasında barış yoksa birlik zaten olmaz.

Pzt, 09/16/2013 - 22:32 İsmail Beşikçi Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Nerina Azad'ın editöryal politikasını yansıtmayabilir.
Bu makale toplam: 21573 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:17:32:42
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

İsmail Beşikci

Yazarın Önceki Yazıları

Üç Kitap Hazro Beyleri Simurglar Mehmet Bayrak’ın Kürt Kimliği Mücadelesi Şeyh Said Direnişi İle İlgili İki Kitap Diyarbakır Kitap Fuarı 2023 Ermeni ve Rum Mallarının Türkleştirilmesi Ehmedê Xanî’nin Hatırası Üzerine Abdurrahman Önen-Erdnîgarîya Kurdistanê Kürtler ve Güller Cilt 3 ‘49’lar’, ‘55’ler’, ‘23’ler’ … 'Yaşamın Kıyısında' Behdinan, Barzan, Milli Lider Suyu Arayan Halklar Aşiretten Ulusallığa Doğru Kürtler(II) Suyu Arayan Halklar Aşiretten Ulusallığa Doğru Kürtler Yüzüncü Yılında Lozan Antlaşması Son Kız ‘Deniz’in Ütopyası’ Üzerine Rudaw TV Stockholm Kürd Sürgün Müzesi Üzerine Düşünceler Lozan Konferansı, Kürdler ve Kürdistan II Lozan Konferansı, Kürdler ve Kürdistan Diaspora Kürdleri Mele Mıstefa Barzani Ulusal Müzesi Rovîyê Xasûk Barzani ve Kürt Ulusal Özgürlük Hareketi III Kendi Kendini Yönetme Hakkı ‘Ayrılıkçı Yazılar’ Peywend Yayınları Duhok Üniversitesi’nin 30. Yılı Ahamenişlerden İran İslam Cumhuriyeti’ne II Kürtçülük Ahamenişlerden İran İslam Cumhuriyeti’ne Kürd Aydınları II Bedirhan Epözdemir’in Anıları Seyidlik-Şeriflik Kürdizade Ahmed Ramiz Medreseler-Üniversiteler Medya Kitabevi Birleşmiş Milletler ve Kürdler Mülteci Yaşamlar Öncü Bir Kürt Aydını 59 Yıl Sonra Şemdinli Kemalizm Ve Kürd Ulusal Sorunu III Ortadoğu Bir Ailenin Son 200 Yıllık Tarihi Tarih Okumaları, Kürdlerin Hikayesi Hewler’de, Soran’da ve Cambridge Koleji’nde Konferans Theodor Herzl Bize Ne Anlatıyor? Aforizmalar Son Yolcu Irkçılık Hakkında … Aydınlar Hakkında… Latife Fegan’ın Anıları Adil Yargılama/Yargılanma Mümkün mü? Kürd Aydınları İlim-Bilim Kürdçe Derslerinin Önemi Yaş 83…* Mezopotamya Uygarlığında Hakkari Kemalizm Ve Kürd Ulusal Sorunu - II Bediüzzaman’ın Hançeri Doğu-Güneydoğu Dernekleri Platformu* Destar Kitap-Kafe Kürdistan’ın Güney'ine Seyahat Kürd Tarihinin Yazılı Ana Kaynakları Bingöl-Van Gezi İzlenimleri Göbekli Tepe Hakkında… Güvenlik Munzur Çem’in Anıları Derve Cendere II Saatin İçindeki Sır Mehmet Öncü Kitapları Zarema, Yahudi Devleti Juli’nin Sesi ‘Ateşte Doğanlar’ Kadri Hoca… Kürt Hâkim Alevilik Üzerine II ‘Aleviler ve Sosyalistler’ Kitabı Üzerine Uygur Türkleri Başkanlık Seçimleri, ABD Üniversite Raporu OFra Bengio’nun Kürd Liderlere Eleştirisi Dr. Said Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde Maaş Sorunu… Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde PKK-Haşdi Şabi İşbirliği Ama Onlar Kardeştiler… Mustafa Suphi ‘Kürdistan Ortadoğu’nun Polonya’sıdır’ İSkan Tolun II Kürt Dil Hareketi (Harekata Zımanê Kurdî) II ‘Doğumun Ölümü’ Kürt Dil Hareketi (Hereketa Zimanê Kurdî) Kürdistan Bayrağı’nın ve KDP Binasının Yakılması Üzerine… Ermeniler, Kürdler, Azeriler Devrimci Doğu Kültür Ocakları Eylül 2020 Kürdler-Kürdistan Bir AİHM Başkanı Halepçe arşivlerinin yakılması ve KDP’ye saldırı Devran İskan Tolun Woodrow Wilson Harf Devrimi’nin Kürdler İçin Anlamı Mehmet Elbistan Kürtler, Şehir Şehirlileşme ‘Kürt Çalışmaları…’ Zini Gediği Katliamı Kürd Tarihini Kürdlerin Yazması… ‘Kürtlerin Kürt Olmama Hakkı’ II ’Kürtlerin Kürt Olmama Hakkı’ Değinmeler-2 Irkçılık Üzerine Seyid Ahmed Cebari Şengal, Afrin Mustafa Selîmî Kemalizm ve Kürd Ulusal Sorunu Orhan Kotan’ın Şiiri Leylan - II Kürt Meselesiyle İlgili Bir Projen Var mı? Leylan Xwebûn Orta Karadeniz’de Etnisite İlişkileri Alevilik Üzerine… Güvenli Bölge Duvarımızı Yapamadık… Doktor Said Alevilik ve Tarihi Bitlis ve Ahalisi 1916 Kürd Tehciri Bir Diplomatın Anıları Xızır Nasıl Ali Oldu? Kürd Tarihi Üzerine Gözlemler Adıyla Çağırmak Kürdistan’ın Güneyinde Soykırım Kürdlerin Tarihi Milliyetçilik Üzerine Hong Kong, Kürdistan ‘Kürtlerle Türkler’ Ortadoğu’da Devletlerin Kurulması Abdurrahman Qassemlu’nun Katledilmesinin 30. Yıldönümü Üniversitenin Bilim Anlayışında Temel Sorunlar Cumhuriyet, 19 Mayıs 2019 'Özgürlük İçin Sanat' Helsinki’de Sosyal Forum Teknoloji, Bilim, Eğitim Milletler Cemiyeti Döneminde Kürdler/Kürdistan Hewler - Duhok - Zaho Bir Tartışma Üzerine… Dönemin Romanları Eleştirilerin İzinde Rêya Heqîyê (Alevilik) ABD Ziyareti - IV ABD Ziyareti - III ABD Ziyareti - II ABD Ziyareti - I Berlin’de Dersim 37-38 Paneli Başur’da Siyaset Duhok-Hewlêr Gezisi Kürdçe Yasaklarının İşlevi ‘Aleviliğin Doğuşu’ II ‘Kimliksiz Çığlıklar’ Türkiye’de Adalet Arayışları 'Aleviliğin Doğuşu' Kürdlere Soykırım… Moskova’da Kürd Konferansı Cevat Geray’a Sevgi… Bilim Ahlakı Mahallenin Arkadaşları Selahattin Demirtaş’ın Şarkısı Canip Yıldırım Kütüphanesi Devşirmeler ve Devletsizler Dağ Kavmi - II Adaylar… Dağ Kavmi -I Geleceğini Belirleme Hakkı ve Kürdler Farhad Daftary, Şiilik Alevilik Şiizm ‘Türklük Sözleşmesi’ Timure Halil Hakkında … Düşmanlarını Sevindiren Bir Halk… Celal Talabani... Kürdler Zoru Başardı… Bağımsızlık... Güvenlik... Domino Etkisi Referandum-Bağımsızlık Tartışmaları Danimarka Seyahati Sekesûr’da Kürd-Alevi Soykırımı İnsanlık Araştırmaları Merkezi Fahriye Adsay’ın Eleştirileri Üzerine… Bir Kürd... İki Kürd... Üç Kürd Yezda... Ermeniler, Kürdler… Yeni Bir KDP Kurma Çalışmaları Hasta Adam Avustralya Gezisi Hayatımdan Kesitler Birey Toplum İlişkileri Peşmergelik Yüce Bir Değerdir Kaderine Küsmek Kürd Halkının, Kürdistan’ın Başı Sağolsun… Kürdistan’ın Hayırlı Evladı Doktor Said Suriyeli Mülteciler Parlamento Milli Düşünce Sempozyumu Desmond Fernandes Kürtlerin Bulunduğu Ülkeler Bölünemez!... Kürtler Ne İstiyor? Eşkiya 28 Devlet Bağımsız Kürdistan’ı Tanımayacak... Devlet, İslam, Kürdler ve Darbe Pencinarîler II Pencinarîler I Azim... 'Afrika Edebiyatı' Üzerine… Yaresan (Ehl-i Hak) Rêya Heqîyê, Ezdan Zağros’un Ötesine… Süleymaniye Merkez Güvenlik Karargahı 'Peçar Tenkil Harekatı/1927' Üzerine Birkaç Söz İttifaklar Mahmut Yeşil’e Sevgi… Tunceli Kanunu, Getirdiği Esaslar ve Devletin Asimilasyon Planları Yakındoğu’nun İmhası ve Pontus Sorunu Keşiş’in Torunları Dersimli Ermeniler Anlıyorum Ama Konuşamıyorum 1128 Akademisyen Yaşar Kaya Alevilik... Elveda Güzel Vatanım Alevilerin Kitabı Uluslararası Barışı Kurma Çabaları, Kürdler/Kürdistan III Uluslararası Barışı Kurma Çabaları, Kürdler/Kürdistan II Uluslararası Barışı Kurma Çabaları, Kürdler/Kürdistan (I) Komkurd-An Nelson Mandela - Aziz Sancar Barış, Yüzleşme, Müzakere İBV Hewler Temsilciliği 558. Oturma Şengal’i Ziyaret Şengal TBMM Kürdlerde/Kürdistan’da Ana Sorun Özyönetim Üzerine... Norveç Seyahati Alaine Tuoraine’e Eleştiri Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde Yönetim Zaafları Güneşin Krallığı Keyakisar Barzani bir dönem daha görevde kalmalıdır Temel şart Kürdistan Ordusu! Girê Spî'nin Kurtarılması... Üniversitenin Ana Sorunu Mardin: Hüzünlü Kent Alevilik-Müslümanlık Osmanlılar ve Acemler Arasında Kürdler İslam’ın barış, huzur, adalet ve eşitlik anlayışı Kerbela’da son buldu Kürd Kültürü Neden Yağmalanıyor? Kürd Êzidîlerin Azizesi 'Begê' İki Olay Üzerine Düşünceler Barış ve Çözüm Süreci - III Eleştiriler Ev Jin û Mêrê bi Maskê Barış ve Çözüm Süreci - II Murat Bozlak’a sevgiler... Barış ve Çözüm Süreci… Rejim, İslamileşme, Kürdler/Kürdistan Alman Şarkiyatçı Dr. Friç Soykırımlar ve Devletsiz Halklar IŞİD’in Zuhuru Şeyh Ahmet, IŞİD Saldırıları ve Osman Baliç'in Katili Ulusların Kendi Geleceklerini Tayin Hakkı ve Kürdler/Kürdistan Bitlis Anıları, 1960’lı Yıllarda Bitlis’de Yaşam Uluslararası Bitlis Sempozyumu Barzaniler Değinmeler İfade Özgürlüğü ve ABD Türk Siyasal Kültürü Üzerine… Birleşik Krallık, Fransa, Kürdler/Kürdistan Anti-Kürd Uluslar arası Nizam Kürd/Kürdistan incelemelerinde temel soru... Ulus İnşa Sürecinde Dilin Rolü Mustafa Barzani'yi sevgiyle anıyoruz Düşün Hayatında ve Edebiyatta Kurumlaşmalar Yakındoğu’nun İmhası,1915 Ermeni Soykırımı ve Hrant Dink’in Katledilmesi Resmi İdeolojinin Temel Özelliği Roboski – Goyiler Türk-İslam Sentezi ve Kürd Sorunu Kürdistan sorunu her şeyden önce duruş sorunudur
x