Kürdlerin Hayali Rejim Modelini Ezen Ulusun Devletine İnşa Etme Ütopik Mücadelesi

Kürdlere bu hayali rejim modelini dikte etmenin amacı hiçbir zaman başaramayacakları, üstesinden gelemeyecekleri bir çıkmaz yola sokmaktır.

Çiya Berçelan

22.05.2023, Pts | 08:18

Kürdlerin Hayali Rejim Modelini Ezen Ulusun Devletine İnşa Etme Ütopik Mücadelesi
Makaleyi Paylaş

Kürd halkını "Türkiye'yi, İran'ı, Irak'ı, Suriye'yi, Ortadoğu'yu ve dünyayı radikal demokratik cumhuriyet, demokratik ekolojik kadın özgürlükçü toplum modeli, güya devletsiz demokrasi" yani Amerikalı Murray Bookchin'in zırvaları, tezi, savı ve iddiası rejim modelini inşa etmenin peşine takmışlar.

Gerçekçi bakalım, Kürdlerin ulusal bir statüsü yok, Doğal olarak "Radikal demokratik cumhuriyet, demokratik ekolojik kadın özgürlükçü toplum modeli, devletsiz demokrasi" hayali rejim olsun, normal uygulanmakta olan rejimler olsun ulusal statüler içindir.

Türklerin, Farsların, Arapların veya ulusal statü sahibi herhangi bir ulusun daha iyi bir rejim modeli ihtiyacı varsa talep ederse bu hayali rejim modelini uygulayabilir.

Şayet "Radikal demokratik cumhuriyet, demokratik ekolojik kadın özgürlükçü toplum modeli, devletsiz demokrasi" iyi bir rejim modeli olsaydı bu uluslar sahip çıkar, ülkelerine uygulardı.

Daha iyi bir rejim modeli olsaydı, Amerika olsun, Avrupa Birliği ülkeleri olsun ulusları bunu herkesten önce sahip çıkar ve uygulardı.

Bilmemiz gereken husus Kürdler bilgi yönünden bu milletlerden, Avrupa Birliği milletlerinden, uluslarından daha ilerde değildir.

Bu hayali rejim modeli uğruna HDP'li binlerce Kürd terör örgütü ile ilişkilendirilerek cezaevine atılmıştır. Çünkü bu hayali rejim modelini Kürd halkına dikte eden dünyaya göre terör örgütü olan PKK örgütü ve liderleri Öcalan'dır.

Kürdlere bu hayali rejim modelini dikte etmenin amacı hiçbir zaman başaramayacakları, üstesinden gelemeyecekleri bir çıkmaz yola sokmaktır.

Niçin başarılı olmayacaklarını defalarca anlatmaya çalıştım. Tekrar kısaca değineyim; bağımsız devlet statüsüne sahip uluslar devletin rejim modelini belirleyici yegane güçtür.

Hiçbir ulusal statüye sahip olmayan sömürge ulus Kürdler, ulusal statü sahibi egemen ulusların devlet rejimini değiştirme gücüne sahip değil, sahip de olamazlar.

Bu çok açıktır, derin devlet Kürdlerin hiçbir zaman başaramayacakları hayali rejim modelini inşa yolu özellikle seçmiş ve Kürdlere dikte ettiriyor.

Bu hayali rejim modelinin fikir babası Amerikalı Murray Bookchin'dir. Bugüne kadar dünya çapında bu Tezi, savı, iddiayı gündemine alan hiçbir ulus olmadı. Bu tezi, savı uygulayan herhangi bir ulus zaten yoktur, onu bırakın gündemine alan yoktur.

Doğal olarak dünyada hiçbir halkın, hiç kimsenin itibar etmediği bu tez niçin ulusal hiçbir statüsü bulunmayan Kürdlere dikte ediliyor?

Her Kürd bu sorunun gerçek cevabını aramak ve bulmak zorundadır. Çünkü Kürd halkı bu hayali rejim modeli savı, tezi ve iddianın peşinde çok ağır bedeller ödüyorlar.

Maalesef bu ödedikleri ağır bedeller Kürd halkının evrensel değerler literatüründe yer alan haklı meşru ulusal statü talebi ve ulusal değerlerini kapsamıyor, ulusal değerleri için değil, haklı meşru ulusal talepleri için bu ağır bedelleri ödemiyorlar. Maalesef sömürgeci devletlerin rejimlerini hayali bir rejim modeli yapmak uğruna bu ağır bedelleri ödüyorlar.

Kürdler, Türk halkının, Arap halkının, Fars halkının ulusal devlet statülerinin var olan rejimlerini değiştirip bu hayali rejim modelini inşa etme uğruna ağır bedeller ödüyorlar.

Doğal olarak hayali rejim modeli ve dar radikal İdeolojik değerler mücadelesi olduğu için tüm sosyal ve siyasal ilişkiler yanlış kişi, grup ve kurumlarla, yanlış değerlere göre yapılıyor.

Dünya bu çelişkiyi ve yanlış yol ve yöntemleri görüyor ki PKK'yı terörist örgüt ilan ettiler. Bu da sömürgeci devletlerin eline güya terörle mücadele gerekçesi ve Kürd halkının haklı meşru ulusal talepleri aleyhine sınırsız kullanma imkanı verdi.

Kürd halkı bu süreçlerin kendiliğinden ortaya çıkmadığının bilincini geliştirmek gibi ulusal bir görevi ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bunun için hayali rejim modelinin ortaya çıkış süreçlerini, görünenin çok ötesindeki amaç ve hedeflerini, kimlerin ne kadar rolü bulunduğunu, esas amaç ve hedefin ne olduğunu bilince çıkartmak ve çözümlemek gibi tarihi bir sorumluluğu vardır.

Kürd halkının Dilde Eğitimde Yönetimde Statüde ve Anayasal eşitlik talebi öncelikli isteğidir. Bunun dışındaki rejim modelcilik ezen uluslara rejim modeli icat diye ne bir talebi ne de bir mücadelesi olamaz.

Aksi takdirde dünü ve bugününe çok büyük zararlar veren bu sürecin geleceğini daha karanlık yapma olasılığı bulunduğu bilmelidir.

Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Nerina Azad'ın editöryal politikasını yansıtmayabilir.

2585 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:22:30:02

Çiya Berçelan

Yazarın Önceki Yazıları

Yürüdüğünüz Yol Yanlış İse Gideceğiniz Yer de Yanlıştır Doğru Değerler, Doğru Yol ve Hedefler Olmalı Kürdlerin Siyasetteki İşi Gerçekten Çok Zordur Kürd ‘Aydıncıkları’ Üstündeki Korku Duvarı Kalksın Diye Karanlıklara Işık Tutuyorum Kürdistan Bölgesi Yönetimi Ne Yapmalı? Evrensel Temel Doğru Değerlerle Halktan Yana Yetişmek HDP/DEM Parti Amacı Nedir, Kürtlerden Ne İstiyor? Ortadoğu'da Şii ve Sünni Radikalist Mezhepçi Rejim Modelcilik Besle Kargayı Oysun Gözünü Kasıtlı Üretim Sekter İdeolojilerle Gelecek Arayan Kürdler, Tarihinden Ders Almayan Halk Zana'nın Değinmediği Perde Arkası Karanlıkta Kalmamalıdır Sömürge Bir Ulusun Herhangi Bir Rejim Modelci Mücadelesi Olmaz Ortadoğu Mazlum Halkların Ortak Sorunu Radikalizmdir Gittikçe Halkımıza Kayıp Ettiren Yol Doğru Yol Olamaz PKK'nin Kürdlerin Başına Açtığı Yok Edici Belalarla Kürd Halkı Tüketiliyor Sorgulamaktan Korkmayın HDP'nin Dayandığı Değerler, Yürüdüğü Yol, Kullandığı Yöntemler Yanlış ve Başı da Yolu da Sonu da Yanlıştır Kürd Halkının Başına Musallat Edilen Örgütün Siyasi İdeolojik ve Pratik Kronolojisi Halkım Adına Endişeliyim Statükocu Derin Devlet Çocukları ve Zavallı Kürdler Toplumdaki Sosyo Psikolojik Hastalık Yurtsever Kürd Aydınlarının Hayati Sorumlulukları Var Kürdlerin Doğru Yolunu Saptırma ve Algı Operasyonları Kürd Halkının Sırtındaki Keneler Türkçü Derin Devlet Nedir? Beyinsel İşlevin Arızalı Bilgilerle Evrensel Değerlere Kapatılması Karga rehber olarak atanır Halkımız Nasıl Bir Bataklığa Sokulduğu Gerçeğini Anlamakta Zorlanıyor Evrensel değerler bilince çıkarılacak ve bilinçte yuvalanmış yanlış değerler ve yanlış ezberler kovulacaktır Kara Cehalet Kürd Halkını Yiyip bitirmektedir Kuzey Kürd Siyaseti Ne Yapmak İstiyor? Güney Kürdistan Federal Devleti Düşmanlığı Derin Devlet Projesidir Üst Üste Yapılan Yanlışlar İhanet Sınıfına Girer Kürd Halkının Başına Ne Geldiyse Kara Cehalettendir Kürdler, Kasıtlı Dikte Edilen Yanlış İdeolojik Yolun Kurbanıdır Özgürlüğe giden yol ütopik hesap ve hedefler değildir Kürdler Dünya insanlığını Güya Kurtarmak İçin Kobay mıdır? Ütopik Hesaplar Umudu Tercih Yaparken Ütopya Sever Değil, Yurtsever Olmalısınız Cehaletle Mücadele Yılıdır Kürt Halkının Önüne Konulan İmha Yolu Değilse Nedir? Ne Ekerseniz Onu Biçersiniz Kürd Halkını Sahte Yollara Sokarak Yanlış Yöntemlerin Kurbanı Yapıyorlar Kasıtlı, Bilerek, Tasarlayarak Ters Yöne Götürüyorlar Kürd Halkına Bilerek Kayıp Ettiriliyor Kürd Halkına Kurulan Kirli Tuzaklar İlkeli ve Eşit Mesafede Durmak Kürt halkı 70 yıldır uyutuluyor Kürd Halkının Tüm Karanlıklardan Çıkış Yolu Nedir? Halk üzerindeki sosyo psikolojik çalışmalar Sorumluluk iddiasındaki yapılar seçimde ne yapmalıdır? Kürt halkı ulusal birliğe giderken mayınlara dikkat edilmelidir Uluslararası hesapların kurbanı: Kürtler Koçgiri ve Dersim'den, Enfal ve Halepçe'lere! Kürt halkına uygulanmış katliam ve soykırımlar Kürt halkının İŞİD mücadelesi şartlı ve gelecek güvenceli olmalıdır Filistin Kürdistan'a örnek midir? Güney Kürdistan bölgesi üzerindeki tehdit ve tehlikeler PYD'nin Rusya yanılgısının kurbanı: Efrin Kürt halkının ulusal birlik ruhu sekter ideolojik teori ve pratiklerle zarar görüyor Kürt halkının ulusal birliği nasıl ve hangi değerler etrafında sağlanabilir? Her Kürdistanlı tehdit ve tehlikelere karşı dikkatli olmak zorundadır Marksist grupların Kürt halkına kurduğu tuzaklar, oynadığı oyun ve entrikalar Kürt halkının yegane talebi özgürlük ve bağımsız bir gelecektir Siyasi ve ideolojik teorisyeni, ideoloğu Perinçekler olanlardan Kürt halkına fayda gelmez Kürt halkı kirli hesaplara kurban ediliyor Sekter ve yanlış hesaplar Kürt halkına kaybettiriyor Rusya Kürtlere oltanın ucundaki yem, bölgesel devletlere ise sazan rolü biçiyor Kürt halkına siyasi, ideolojik, teorik ve pratik ihanetler Ortadoğu jeopolitiğinde Kürtlerin çaresizliği Afrin; Rusya ve Amerika, kirli ve kanlı hamleler Uluslararası güçlerin terörist ilan ettiği bir yapı ile Kürt halkı terörize edilmemelidir Egemen uluslar buyursun, çok istiyorlar ise kendi mücadelesini kendileri versin Bölgenin katı, tekçi rejimleri devam eden bu sürecin kendilerine kadar uzanacağının farkındadır Kürt halkı egemen ulusların sol ideolojik hesaplarına denek yapılmamalıdır Bölgede güvenli bir gelecek inşaa etmenin yegane yolu bellidir Kürt halkının haklı davası gayrı meşru yapılara kurban edilemez HDP Kongresinin taşıdığı çelişkiler ve Kürt halkının geleceğine etkileri Sazanlaştırma ve oltaya çekme Suriye rejiminin işidir Süreç Kürt siyasetinde değişimi zorunlu kılıyor Kürt halkı Uluslararası meşruiyeti olmayan yapıları tasfiye etmelidir Kürt halkı başına örülen kirli organize işler Kürtlerin dünya siyaseti ve diplomaisinden kopuşu Amerika zavallı, Kürtler zaaflı, İran ise siyasi, ideolojik ve askeri hesaplıdır. Kürt Halkı Yanlışlarla Doğru Yere Gidemez... 'Ulus Devlet Dönemi Bitmiş' Sahtekarlığı Ümmet, Tekçi İdeoloji ve Ulusa İhanetler Tek çıkış yolu Ortak İradedir! Zavallı Amerika İran'ın Yayılmasını Sağlıyor! Zavallı Amerika! Milletlerin Önemli ve Doğal Değerleri Kürtlere Önemsiz mi? Kürtler, Çağdışı Ortadoğu’nun Aydınlık Yüzüdür Bağımsızlığını Reddeden Kürtlerin Ulusal Kongre Hevesi Kürt halkının ümmetçilik ve devrimcilik adına aldatılması Kürt Halkının Bağımsızlık Referandumu ve Etkileri Sahte Demokrasi, Doğru Demokrasi Kürt Halkı Geleceğini Karartmamalıdır KCK'nin Tezleri 'Kürtleri' İnsanlık Değerleri ile Savaştırmaya Zorluyor KCK Tezleri 'Kürtleri' İnsanlık Değerleri ile Savaştırmaya Zorluyor Kürtlerin Bağımsız Ulusal Devletine Sadece Düşmanları Karşı Çıkar Amerika'nın PYD ile Taktiksel İlişkileri ve Kullanılan Kürtler Stalinist Örgütlerin Kürt Halkı ile Sorunları Tekçi Paradigmalar Kürtlerin Talebi Değildir. KCK'nin Siyasi İdeolojik Doğruları İnsanlığın Temel Yanlışlarıdır Tüm Halkların Ortak Değerleri, Kürt Halkının Birinci Doğru Öncelikleridir Kürtlere Aileyi ve Ulus Devleti Ret Ettirme Oyunu Sosyal Mühendislik ve Halka Kurulan Kurt Kapanı KCK'nin Amerikan ve Dünya Değerleri ile Savaşı Kürt Halkı İmhasının Siyasi, İdeolojik Felsefi Projesi KCK ve Paydaşları Dünya Düzenini Değiştirmeyi Hedefliyor!!! KCK ve Paydaşlarının Ortak Hedeflerini Mustafa Karasu Yazdı Delilerin İnsanlık Koyusuna Attığı Taşlar Sömürge Halk ve Demokratik Cumhuriyet Bölge Yangınına Benzin Taşımayın Karanlıkta Kalanlar Halkı İmhaya Sürüklüyor Hesaplar Sömürgecilere Kazandırabilir Kürt Halkı! Bu Dansın Sonu Belli Siyaset Geleceği Planlıyor ve Yapılanlar Planlıdır Sömürgeci Devlet Çizgisindeki Hizmetler Milletin Aklını Çalmak Kale İçten Çöker Karanlık Güçlerin Vekalet Savaşları ve Kürtler Suriye Olmaya Doğru ve Akıl Tutulması Ulusal Birliğe Saplanmış Kirli Ve Paslı Hançer Kürt Halkına Dayatılan Sürekli Çatışma, 'Savaş ve İflastır' Tarihten günümüze toplu göçertme politikaları Ortadoğu Coğrafyasından Halkların Kaçış Nedenleri Güney Kürdistan ile Çatışma ve Savaş Yaşanacak mı? Karanlıkta kalanlar halkı imhaya taşıyor Doğal Ve Yaşayan Değerler, Doğru Olanlardır..! Yanlış Hesaplara Ve Derin Oyunlara Dikkat Edilmeli! Kürt Halkı Savruluyor Olabilir Çelişkiler, sorular, yıkımlar ve cevapları Pirsus Katliamı ve Pandora'nın Kutusu Kelin Merhemi Olsa Önce Başına Sürer Tarihte ve Günümüzde Kürtler, Değişen Ne? İrade Sizin Kontrolünüzde Olmalı Ortadoğu Yıkılabilir, Altında Kalmayın Vekiller kime hizmet edecekler? Kürtler, Doğan İmkanları Zehirliyor Bir Arada ve Birlik İnşası Seçimlerin ardından gerçekçi okumalar Halkımızın Birleşeceği Ortak Değerleri Bellidir Kürt Halkı Üzerinde Bugün ve Gelecekte Kirli Hesaplar Halkımız İnşa Eder, Bazıları da O Rantını Yer Sömürgeciler İki Anadamara Girmiş Olabilir Doğu Heyecanlı, Batı Çok Rahat Toplumun Yüreği Yanmış, Kimin Umurunda! Yanlış rejimlerin doğru piyonları Kürt halkı! Bu dansın sonu belli Dünyayı kurtaracak adam Newroz, Aldatılmanın Sonunu Getirmeli Kardeş Kavgasına Dönüşen İdeolojik Yol
x