Kürd Halkının Tüm Karanlıklardan Çıkış Yolu Nedir?

Tüm dünyada da uzak ve yakın tarih boyunca sömürge uluslar ulusal statüsünü elde etmeden, yasal ve anayasal güvence altına almadan umut ettiği sistemine herhangi bir rejim modeli mücadelesine ve tartışmasına girmemiştir.

Çiya Berçelan

18.03.2023, Cts | 06:47

Kürd Halkının Tüm Karanlıklardan Çıkış Yolu Nedir?
Makaleyi Paylaş

Kürd halkının adını kullanarak siyaset yapan partiler genel olarak ya radikal solcu, ya radikal dinci, ya da radikal sağcı ideolojilere dayanıyor. Bunlar mevcut programları, mevcut ideolojileri, mevcut rejim modeli hedefleri nedeniyle Kürd halkının hiçbir ulusal meselesini çözemez ve çözüme kavuşturamazlar.

Sömürge bir ulus olarak Kürd halkı insanlığın ortak evrensel değerler literatürüne göre haklı meşru ulusal statü talebi ve çözüm önceliği var, ne sınıfsal ne inançsal ne de başka bir rejim modeli talebi yoktur.

Kürd halkının ne bir radikal solcu rejim modeli, ne bir radikal dinci rejim modeli ve ne bir radikal sağcı rejim modeli talebi yok.

Kürd halkı sömürgeci devletlerin rejimlerini değiştirmek dönüştürmek gibi bir talebi de mücadelesi de yoktur.

Bu tür mücadele hesap ve hedefleri kasıtlı üretim radikal örgütlerin Kürd halkına dikte ettiği yanlış hesap ve hedefler, yanlış yol ve yöntemlerdir.

Radikal solcu, radikal dinci ve radikal sağcı hesap ve hedefler farklı, Kürd halkının evrensel değerler literatüründe yer alan haklı meşru ulusal statü talebinin yasal ve anayasal güvence altına alınması talebi ise çok farklıdır.

Kürd halkına dikte edilen kasıtlı üretim radikal örgütlerin gerçek hedefleri kısaca aşağıdaki gibidir.

Radikal solun hedefi nedir? Tüm dünya insanlığının ortak yaşam biçimi olan sosyal ve ekonomik düzenini yıkmak isteyen ve ekonomik zenginliği eşit dağılımı iddiasıyla siyaset yapan politik hareketlerdir ve sosyal sınıfsız dünya ütopyasıdır.

Radikal dincilerin hedefi nedir? Toplum yaşamının din kurallarına göre biçimlenmesini isteyen ve dini günlük siyasanın bir aracı olarak kullanan siyasal dinsel akımdır. Bu dünya insanlığın ortak evrensel temel değerlerini yıkmak ve onun yerine tekçi dinci rejim modeli inşa etmeyi hedefliyorlar.

Radikal sağcıların hedefi nedir? Toplumsal hiyerarşiyi veya toplumsal eşitsizliği kabul eden veya destekleyen siyasal akımdır. Bu dünya insanlığın ortak evrensel temel değerlerini yıkmak ve onun yerine tekçi ırkçı rejim modeli inşa etmeyi hedefliyorlar.

Gördüğünüz gibi radikal sağ, radikal sol, radikal dinci hedeflerle Kürd halkının ulusal talepleri farklıdır.

Böyle siyasi partiler sadece toplumsal desteği elde etmek için gerçek niyetlerini maskeleyerek, gerçek yüzlerini gizleyerek Kürd halkının evrensel değerler literatüründe yer alan haklı meşru ulusal statü talebini ve ulusal değerlerini istismar ediyorlar, kötüye kullanıyorlar. Bu durum da Kürd halkının binlerce köyünün, onlarca kasabasının, şehirlerinin yakılıp yıkılmasına, milyonlarca Kürdün yerinden yurdundan göç ettirilmesine, on binlercesinin iç dış infazlarla yok edilmesine, on binlercesinin sakat kalmasına, on binlercesinin cezaevlerinde hayattan koparılmasına neden olmuştur.

Gelinen noktada radikal Solcu, radikal Dinci ve radikal sağcı ideolojik siyasi partiler artık Kürdleri her seçimde fikirdaşları ve ezen ulusun siyasi partilerine basamak olarak kullanmaktadır. Bugüne kadar öyle oldu, kullandılar, bundan sonra da halkımız özüne dönüş yapamazsa kullanmaya devam edeceklerdir. Radikal İdeolojileri ve çağdışı rejim modelci hedefleri nedeniyle ne ezen ulusun iktidarları ve ne de çağdaş medeni dünya bu tür siyasi yapıları dikkate almaz ve muhatap kabul etmezler.

Kürd halkının radikal sağcı, radikal solcu ve radikal dinci rejim modelci siyasetlerle işi yok, olmamalıdır.

Tüm dünyada da uzak ve yakın tarih boyunca sömürge uluslar ulusal statüsünü elde etmeden, yasal ve anayasal güvence altına almadan umut ettiği sistemine herhangi bir rejim modeli mücadelesine ve tartışmasına girmemiştir.

Sömürge uluslardan, ulusal statü talebinin yasal ve anayasal güvencesi altına alınmadan herhangi bir rejim modeli mücadelesine ve tartışmasına girenler hep kayıp etmiştir. Bundan sonra da ulusal statü talebinin yasal ve anayasal güvencesi altına alınmadan rejim modeli mücadelesi ve tartışmasına giren sömürge uluslar sahip olduğu her şeylerini yitirmeye mahkûmdur.

Bu nedenle Kürd halkının ulusal statü talebi yasal ve anayasal güvencesi altına alınmadan rejim modeli mücadelesi içine çekilmesi, rejim modeli mücadelesi içine sokulması kasıtlıdır ve her şeyini kayıp ettirmek üzerine kurulmuş büyük bir oyundur.

Adaletsizlik, korku ve cehalet bu hile oyun ve entrikanın değirmenine geçmişten günümüze su taşımaktadır.

Ortaya çıkan gerçekler ışığında Kürd halkının birinci önceliği radikalizme karşı insanlığın evrensel temel değerlerine sahip çıkmak, adaletsizliğe, korku ve cehalete karşı büyük bir bilinçlenme iradesi ve mücadelesi başlatmaktır.

Kürd halkı iç dış handikaplar nedeniyle oldukça zor bir süreçten geçiyor. Bir taraftan sömürgeci devletlerin ret İnkâr ve İmha politikaları, diğer yandan kasıtlı üretim dar radikal ideolojik rejim modelci sağcı, solcu ve dinci örgütlerin karanlık labirentlerinde çırpınmaktadır.

Tüm bu karanlıklardan çıkış elbetteki mümkündür ve sadece medeni çağdaş dünya ile uyumlu, insanlığın ortak evrensel temel değerlerine, evrensel temel değerlere bağlı çoğulcu demokrasi kurum ve kurallarına sahip çıkarak mümkün olacaktır.

Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Nerina Azad'ın editöryal politikasını yansıtmayabilir.

4167 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:00:22:29

Çiya Berçelan

Çiya Berçelan

Yazarın Önceki Yazıları

Yürüdüğünüz Yol Yanlış İse Gideceğiniz Yer de YanlıştırDoğru Değerler, Doğru Yol ve Hedefler OlmalıKürdlerin Siyasetteki İşi Gerçekten Çok ZordurKürd ‘Aydıncıkları’ Üstündeki Korku Duvarı Kalksın Diye Karanlıklara Işık TutuyorumKürdistan Bölgesi Yönetimi Ne Yapmalı?Evrensel Temel Doğru Değerlerle Halktan Yana Yetişmek HDP/DEM Parti Amacı Nedir, Kürtlerden Ne İstiyor? Ortadoğu'da Şii ve Sünni Radikalist Mezhepçi Rejim Modelcilik Besle Kargayı Oysun Gözünü Kasıtlı Üretim Sekter İdeolojilerle Gelecek Arayan Kürdler, Tarihinden Ders Almayan HalkZana'nın Değinmediği Perde Arkası Karanlıkta KalmamalıdırSömürge Bir Ulusun Herhangi Bir Rejim Modelci Mücadelesi OlmazOrtadoğu Mazlum Halkların Ortak Sorunu RadikalizmdirGittikçe Halkımıza Kayıp Ettiren Yol Doğru Yol Olamaz PKK'nin Kürdlerin Başına Açtığı Yok Edici Belalarla Kürd Halkı TüketiliyorSorgulamaktan Korkmayın HDP'nin Dayandığı Değerler, Yürüdüğü Yol, Kullandığı Yöntemler Yanlış ve Başı da Yolu da Sonu da Yanlıştır Kürd Halkının Başına Musallat Edilen Örgütün Siyasi İdeolojik ve Pratik Kronolojisi Halkım Adına Endişeliyim Statükocu Derin Devlet Çocukları ve Zavallı Kürdler Toplumdaki Sosyo Psikolojik Hastalık Yurtsever Kürd Aydınlarının Hayati Sorumlulukları Var Kürdlerin Doğru Yolunu Saptırma ve Algı Operasyonları Kürd Halkının Sırtındaki Keneler Türkçü Derin Devlet Nedir? Beyinsel İşlevin Arızalı Bilgilerle Evrensel Değerlere Kapatılması Karga rehber olarak atanır Halkımız Nasıl Bir Bataklığa Sokulduğu Gerçeğini Anlamakta Zorlanıyor Evrensel değerler bilince çıkarılacak ve bilinçte yuvalanmış yanlış değerler ve yanlış ezberler kovulacaktır Kara Cehalet Kürd Halkını Yiyip bitirmektedir Kürdlerin Hayali Rejim Modelini Ezen Ulusun Devletine İnşa Etme Ütopik Mücadelesi Kuzey Kürd Siyaseti Ne Yapmak İstiyor?Güney Kürdistan Federal Devleti Düşmanlığı Derin Devlet Projesidir Üst Üste Yapılan Yanlışlar İhanet Sınıfına Girer Kürd Halkının Başına Ne Geldiyse Kara Cehalettendir Kürdler, Kasıtlı Dikte Edilen Yanlış İdeolojik Yolun Kurbanıdır Özgürlüğe giden yol ütopik hesap ve hedefler değildir Kürdler Dünya insanlığını Güya Kurtarmak İçin Kobay mıdır? Ütopik Hesaplar Umudu Tercih Yaparken Ütopya Sever Değil, Yurtsever Olmalısınız Cehaletle Mücadele YılıdırKürt Halkının Önüne Konulan İmha Yolu Değilse Nedir?Ne Ekerseniz Onu Biçersiniz Kürd Halkını Sahte Yollara Sokarak Yanlış Yöntemlerin Kurbanı YapıyorlarKasıtlı, Bilerek, Tasarlayarak Ters Yöne Götürüyorlar Kürd Halkına Bilerek Kayıp EttiriliyorKürd Halkına Kurulan Kirli Tuzaklar İlkeli ve Eşit Mesafede Durmak Kürt halkı 70 yıldır uyutuluyorHalk üzerindeki sosyo psikolojik çalışmalarSorumluluk iddiasındaki yapılar seçimde ne yapmalıdır?Kürt halkı ulusal birliğe giderken mayınlara dikkat edilmelidirUluslararası hesapların kurbanı: KürtlerKoçgiri ve Dersim'den, Enfal ve Halepçe'lere! Kürt halkına uygulanmış katliam ve soykırımlarKürt halkının İŞİD mücadelesi şartlı ve gelecek güvenceli olmalıdırFilistin Kürdistan'a örnek midir?Güney Kürdistan bölgesi üzerindeki tehdit ve tehlikelerPYD'nin Rusya yanılgısının kurbanı: EfrinKürt halkının ulusal birlik ruhu sekter ideolojik teori ve pratiklerle zarar görüyorKürt halkının ulusal birliği nasıl ve hangi değerler etrafında sağlanabilir?Her Kürdistanlı tehdit ve tehlikelere karşı dikkatli olmak zorundadırMarksist grupların Kürt halkına kurduğu tuzaklar, oynadığı oyun ve entrikalar Kürt halkının yegane talebi özgürlük ve bağımsız bir gelecektirSiyasi ve ideolojik teorisyeni, ideoloğu Perinçekler olanlardan Kürt halkına fayda gelmezKürt halkı kirli hesaplara kurban ediliyorSekter ve yanlış hesaplar Kürt halkına kaybettiriyorRusya Kürtlere oltanın ucundaki yem, bölgesel devletlere ise sazan rolü biçiyorKürt halkına siyasi, ideolojik, teorik ve pratik ihanetlerOrtadoğu jeopolitiğinde Kürtlerin çaresizliğiAfrin; Rusya ve Amerika, kirli ve kanlı hamlelerUluslararası güçlerin terörist ilan ettiği bir yapı ile Kürt halkı terörize edilmemelidirEgemen uluslar buyursun, çok istiyorlar ise kendi mücadelesini kendileri versinBölgenin katı, tekçi rejimleri devam eden bu sürecin kendilerine kadar uzanacağının farkındadırKürt halkı egemen ulusların sol ideolojik hesaplarına denek yapılmamalıdırBölgede güvenli bir gelecek inşaa etmenin yegane yolu bellidirKürt halkının haklı davası gayrı meşru yapılara kurban edilemezHDP Kongresinin taşıdığı çelişkiler ve Kürt halkının geleceğine etkileriSazanlaştırma ve oltaya çekme Suriye rejiminin işidirSüreç Kürt siyasetinde değişimi zorunlu kılıyorKürt halkı Uluslararası meşruiyeti olmayan yapıları tasfiye etmelidirKürt halkı başına örülen kirli organize işlerKürtlerin dünya siyaseti ve diplomaisinden kopuşuAmerika zavallı, Kürtler zaaflı, İran ise siyasi, ideolojik ve askeri hesaplıdır.Kürt Halkı Yanlışlarla Doğru Yere Gidemez...'Ulus Devlet Dönemi Bitmiş' SahtekarlığıÜmmet, Tekçi İdeoloji ve Ulusa İhanetlerTek çıkış yolu Ortak İradedir!Zavallı Amerika İran'ın Yayılmasını Sağlıyor!Zavallı Amerika!Milletlerin Önemli ve Doğal Değerleri Kürtlere Önemsiz mi?Kürtler, Çağdışı Ortadoğu’nun Aydınlık YüzüdürBağımsızlığını Reddeden Kürtlerin Ulusal Kongre HevesiKürt halkının ümmetçilik ve devrimcilik adına aldatılmasıKürt Halkının Bağımsızlık Referandumu ve EtkileriSahte Demokrasi, Doğru DemokrasiKürt Halkı Geleceğini KarartmamalıdırKCK'nin Tezleri 'Kürtleri' İnsanlık Değerleri ile Savaştırmaya ZorluyorKCK Tezleri 'Kürtleri' İnsanlık Değerleri ile Savaştırmaya ZorluyorKürtlerin Bağımsız Ulusal Devletine Sadece Düşmanları Karşı ÇıkarAmerika'nın PYD ile Taktiksel İlişkileri ve Kullanılan KürtlerStalinist Örgütlerin Kürt Halkı ile SorunlarıTekçi Paradigmalar Kürtlerin Talebi Değildir.KCK'nin Siyasi İdeolojik Doğruları İnsanlığın Temel YanlışlarıdırTüm Halkların Ortak Değerleri, Kürt Halkının Birinci Doğru ÖncelikleridirKürtlere Aileyi ve Ulus Devleti Ret Ettirme OyunuSosyal Mühendislik ve Halka Kurulan Kurt KapanıKCK'nin Amerikan ve Dünya Değerleri ile Savaşı Kürt Halkı İmhasının Siyasi, İdeolojik Felsefi ProjesiKCK ve Paydaşları Dünya Düzenini Değiştirmeyi Hedefliyor!!!KCK ve Paydaşlarının Ortak Hedeflerini Mustafa Karasu YazdıDelilerin İnsanlık Koyusuna Attığı TaşlarSömürge Halk ve Demokratik CumhuriyetBölge Yangınına Benzin TaşımayınKaranlıkta Kalanlar Halkı İmhaya SürüklüyorHesaplar Sömürgecilere KazandırabilirKürt Halkı! Bu Dansın Sonu BelliSiyaset Geleceği Planlıyor ve Yapılanlar PlanlıdırSömürgeci Devlet Çizgisindeki HizmetlerMilletin Aklını ÇalmakKale İçten ÇökerKaranlık Güçlerin Vekalet Savaşları ve KürtlerSuriye Olmaya Doğru ve Akıl TutulmasıUlusal Birliğe Saplanmış Kirli Ve Paslı HançerKürt Halkına Dayatılan Sürekli Çatışma, 'Savaş ve İflastır'Tarihten günümüze toplu göçertme politikalarıOrtadoğu Coğrafyasından Halkların Kaçış NedenleriGüney Kürdistan ile Çatışma ve Savaş Yaşanacak mı? Karanlıkta kalanlar halkı imhaya taşıyorDoğal Ve Yaşayan Değerler, Doğru Olanlardır..!Yanlış Hesaplara Ve Derin Oyunlara Dikkat Edilmeli!Kürt Halkı Savruluyor OlabilirÇelişkiler, sorular, yıkımlar ve cevaplarıPirsus Katliamı ve Pandora'nın KutusuKelin Merhemi Olsa Önce Başına SürerTarihte ve Günümüzde Kürtler, Değişen Ne?İrade Sizin Kontrolünüzde OlmalıOrtadoğu Yıkılabilir, Altında KalmayınVekiller kime hizmet edecekler?Kürtler, Doğan İmkanları ZehirliyorBir Arada ve Birlik İnşasıSeçimlerin ardından gerçekçi okumalarHalkımızın Birleşeceği Ortak Değerleri BellidirKürt Halkı Üzerinde Bugün ve Gelecekte Kirli HesaplarHalkımız İnşa Eder, Bazıları da O Rantını YerSömürgeciler İki Anadamara Girmiş OlabilirDoğu Heyecanlı, Batı Çok RahatToplumun Yüreği Yanmış, Kimin Umurunda!Yanlış rejimlerin doğru piyonlarıKürt halkı! Bu dansın sonu belliDünyayı kurtaracak adamNewroz, Aldatılmanın Sonunu GetirmeliKardeş Kavgasına Dönüşen İdeolojik Yol
x