Günahın Dokunuşu / A Touch Of Sin

“Sen kendini bilmezsen eğer, Ben nasıl bilirim kendimi? Bilemedim işte! Kendini affet!” (Aziz Yağan) Çin’in yeni nesil yönetmenlerinden Jia Zhang-Ke son filmine “A touch of Sin/Günahın Dokunuşu” adını vermiş. Paralel kurgu, kesişen öykülerin yer alma.

Aziz Yağan

11.01.2014, Cts | 19:48

Günahın Dokunuşu / A Touch Of Sin
Makaleyi Paylaş
“Sen kendini bilmezsen eğer, Ben nasıl bilirim kendimi? Bilemedim işte! Kendini affet!” (Aziz Yağan) Çin’in yeni nesil yönetmenlerinden Jia Zhang-Ke son filmine “A touch of Sin/Günahın Dokunuşu” adını vermiş. Paralel kurgu, kesişen öykülerin yer almadığı film için yönetmen Çin’in Twitter‘ı sayılan Weibo’da rastladığı dört gerçek olaydan esinlenmiş. \

Gerçekte birbirine yabancı olmayan öyküler; bir insanlık trajedisine dair kan rengindeki kaygının tepkisini ortaya koymak ve gerçekliğin kopukluğundaki yanılsamayı bütünü tamamlayarak, deşifre ederek somutlaştırmak için çırpınan birer çığlık.\

\

Özellikle Kore sinemasının insanlığın ortak düşün/dert alanlarından acı, sabır, sevgi, aşk, öfke, erdem, affetme, hata, intikam gibi kavramlar üzerine kafa yoran; işlediği kavramları, coğrafya, kültür farkı tanımaksızın ortaklaştırdığı bir işlevselliği vardır. İnsanı rahatsız eden, içini kemiren bazı duyguların kaynağını, şekillenmesini, sonuçlarını, etkilerini öyle etkilice işler ki bu sinemanın temsilcileri; kaçamazsınız. \

\

“Neden bazı insanlar kimi duyguları, sorunları tüm yanlarıyla ve yalınlığıyla tartışıp, ortaya koymaya çalışır?” Örneğin Ki-duk neden Pieta’da elinden geldiğince intikamı ve intikamcılığı somutlaştırır; Spielberg, Munich’te neden amacın ve araçların çakışmasını/ çatışmasını/ önemsizleşmesini/ mekanikleşmesini çok yönlü ve kıyasıya eleştirip irdeler; Mungiu, Tepelerin Ardında ile cehaleti ve inancı nasıl bu kadar basitçe ve net anlatabilir; Tarantino, Django’da köleciliğin vicdansızlığını en ince ayrıntısıyla bunu yaşatanların gözüne neden sokmaya çalışır? \

\

Uzak Asya ya da eski doğu bloku ülkelerinin eski ve şimdiki yönetmenlerinin bu tarz filmlerini önemsiyorum. Bence bu insanlar çağımızın sinemasal dervişleridir. Ele aldıkları konuları, konuları işleyiş tarzlarını, doğallığı değerlendirdiğinizde filmlerin kaba ve sizi filmi izlemeye çekmek için ele aldıkları kavramı istismar edici birer akış değil; etraflıca, entelektüel ve çağcıl eleştiri düzeyi yakaladığı görülür. \

\

Bu sinemacıların yaşadıkları ülkelere bakınca ülkelerinde ne bunu gerektirecek eğitim sistemlerinin olduğunu ne de olguları kendileri gibi kavrayan, yaklaşan insanların çok ya da çoğunlukta oldukları görülür. Eğer öyle olsaydı Kore ya da Çin gibi ülkelerin gelişmiş, bireysel ya da toplumsal sorunların, suçların en aza inmesi, mutlu insanların sayısının günden güne artması, kişi başına düşen gelirin yüksek olması gerekirdi. Bu bakışla eğitim sistemi üzerine sınırsız para ve emek harcayan İsveç, İsviçre, Norveç, Almanya gibi ülkelerde de yukarıda sıralanan yönetmenler yetişmemektedir. Bu nasıl bir paradokstur? Uzak doğu Asyalı yönetmen ve senaristleri alıp Avrupa ülkelerine transfer etseniz, transfer edildikleri ülkenin her sorun ya da eksikliğine çözüm arayışları devam edebilecek midir?\

\

Bir sorunu akılcı bir şekilde analiz ederek, felsefi ve zekice berraklaştırarak, gözü yormayıcı ancak bilinci o düşünsel girdaba çekici sahneler sıralayarak ortaya koymanın gerektirdiği anlayış, eğitim süreci, kültürel özellik ne olmalıdır? Ya da, kimi Kore sinemacıları örneğin “intikam” konusunu işlemek için neden bu kadar tutarlı ve sağlam bir bakış yakalamak zorunda hisseder kendini? Ya da, bu sinemacılar bir konuyu işlemek için izlediği bakış açısı ve yolu nasıl ediniyorlar ve başarılı yapıtlar ortaya koyabiliyorlar?\

\

Bu tür bir derinlemesine kavrama ve kavradığını basit sahnelerle yansıtmak için; derinlemesine irdeleme, “meseleyi” netleştirmeyi, psikolojik, siyasal, iktisadi çözümlemeyi ve öngörüyü ve bu sayede repliklerle, nesnelerle kolayca oynamayı getirir. \

\

Ele aldıkları kavramların altından kalkamayanlara örnekler var mı? Zeki Demirkubuz’un filmlerinin adlarını sıralayalım: “Yazgı, Kader, Masumiyet, Kıskanmak”. Ya da Nuri Bilge Ceylan’ın “Bir Zamanlar Anadolu, Üç Maymun” isimli filmlerinde tartışılan konular ve karakterler düşünsel anlamda ne derecede etkileyicidir? Eğer filminize ya da eserinize bu başlıkları koyuyorsanız; bu başlıkların gerektirdiği analizlere ve eseriniz çapında ortaya konulan eleştirilere de hazır olmanız gerekir. “Ben yaptım oldu” anlayışı ciddi bir sorundur.\

\

Kürd coğrafyasında geçmişten beri devam eden travmatik sorunları anlatan yönetmenlere çevirelim yüzümüzü. Hayal kırıklığı yaratmayan, sizi sinema koltuğuna kahredici şekilde kilitlenmenizi önlemeyen tek bir çalışma yok, Zeynel Doğan’ın babamın sesi filmi kısmen hariç. Derdiniz bireysel ya da toplumsal travmaları, alt üst oluşları perdeye yansıtmaksa ürettiğiniz yapıtları yukarıda ve aşağıda tartışıldığı biçimde irdelemeniz gerekmez mi? Bu tarz hem sorunu ortaya koyar, hem de kabullenmeleri çabuklaştırır. Sorunlardan birini ele alıp etraflıca incelemek yerine, bir film içine sayısız sorunu yapayca ve beceriksizce sıkıştırmak her şeyi daha kötü yapıyor. Üstelik sürecin canlı tanıklığına sahipler: Sorunsa sorun, acıysa acı, vahşetse vahşet, travmaysa travma. Eleştirinin olmadığı, eleştirenden uzak durulduğu, eleştirenin uzak tutulduğu yerde bu tür yapımlar kronikleşir. Üstelik, bu tür yapımlara festivallerde ödüller yağdırıldığında gerçeği yansıtmayan ödül gerekçeleriyle, bu durum belgelenmiş olur.\

\

Günahın Dokunuşu Filmine dönelim. Yani şiddetin kaynağını bulmak için deterministleşelim.\

\

Bela. sözlüğe göre: “İçinden çıkılması güç, sakıncalı durum, büyük zarar ve sıkıntıya yol açan olay veya kimse ya da hak edilen ceza”. Belalı: “ Yoran, üzen, can sıkan ya da kavgacı, -şirret ya da yolsuz kadının zorba dostu-”. Belasını bulmak: “Hak ettiği cezayı görmek”. Belaya çatmak: “Beklenmedik bir bela ile karşılaşmak”, belayı satın almak: “Göz göre göre belayı üstüne çekmek” Başınıza gelenin bela olabilmesi için sebebiyet vermelisiniz ya da bilmeden sebep olmalısınız.\

\

Bela başlı başına bir sorunken, belanın şiddetleşmesi sorunu içinden çıkılmaz hale getirir. Beladan kaçınmak ayrı bir sorunken şiddetleşmiş beladan kaçamazsınız. Bazen bela sizi bulur, bazen kendiniz belayı buluverirsiniz. Eğer bela arayan, bela salan biri değilseniz bela kelimesi size her zaman mağdur yani masum olduğunuzu anımsatacaktır.\

\

Şiddet uygulayan bela ya da sizi şiddete yönelten bela! \

\

Günahın Dokunuşu’nda belaya maruz kalan tüm insanlar sıradandır, en azından başlangıçta. Ya hakkını aramanın yolları tıkalıyken adım adım şiddetleşmiş bir belaya dönüşebilirsiniz, ya şiddetleşmiş bela gelip sizi bulur, ya şiddetleşmiş belanın avantajlarını kullanırsınız ya da bela daha şiddetleşmeden altında yatan tüm çirkefi ve zorbalığı kaldıramayacağınızı anlayıp bir binanın tepesinden kendinizi boşluğa bırakırsınız ve böylece yere temas ettiğinizde o iğrenç yaşamdan sakınmak için son şiddeti kendinize uygularsınız.\

Avrupa ülkelerinde bela ve şiddet arasındaki uçurum derinken, çeşitliliği ve sayıları nadirken, geri kalmış ülkelerde bu mesafe çok kısadır ve iliklerimize kadar işlemiş şiddet bize kendini kanıksatır. Hele toplumunuzu şekillendiren dinsel, siyasal, kültürel reflekslerinizde şiddet sıradan bir müdahale aracı ise yapabileceğiniz pek bir şey yoktur. \

\

Hepimiz belayız bir başkasına. Bu nedenle daha güçlü belalara boyun eğiyoruz. Sorun bela gelip çattığında bizim tepkimizin ne olacağında. Direnecek miyiz, saldıracak mıyız, sinecek miyiz? Bu tepkiler kodlarımızda hazır mıdır? Duruma göre mi tepkiyi seçeriz? Bunu sağlayan nedir; aile toplum, eğitim.\

\

Mesela birkaç insanın serseriliğine göz yummak ileride önü alınamayacak bir mafya yapılanmasına yol açabilir. Yani toplumu hapseden, toplumu etkisizleştiren belaların oluşumunda ve güçlenip kronikleşmesinde, toplumun payı var mıdır? Gelecekte gerçek tehdit oluşturacak belanın “toplumun ya da toplumun bireylerinin belasallığını” yiyip bitirmesinde payı inanılmazdır. Belki de örgütlü toplum olmaktır anahtar kelime! Belki ancak örgütlü toplumlar kendilerine zarar veren olguları tartışıp ortak çıkış noktaları belirlemeye çalışırlar! \

\

Kırık camlar teorisine benziyor; Bir binada camı kırılmış pencerenin varlığı, binanın yanından geçenlerin kısa sürede tüm camları kırmasına neden olur. Ancak, camı kırılır kırılmaz değiştirmeniz ve bunu her seferinde ısrarla yapmanız diğer camları kurtaracaktır. Belaya müsamaha gösterirseniz, bela sizi yutar. Burada belayı değil, belanın yol açtığı hasarı gideriyoruz ve bela sizinle uğraşamayacağını anlayıp pes ediyor. Kim kararlıysa o kazanıyor. Bela etkisizleştirilmedi, bela başkalarına transfer edildi. Bela böylece kendine başka zayıf nokta aramaya yöneliyor. Belaya karşı bu tepki toplumsal bilinç ve davranış gerektirir. Toplum bireylerin ve toplumun tamamının sorunlarını ve çıkarlarını sahiplenirse, her birey bir toplum gibi, her toplum bir birey gibi düşünürse elde edilecek olan belaların yeşermesine engel olmaktır. Bu faşizm tanımlaması değildir. Sizi hedeflemese de soruna sırtınızı dönmeyin, demektir.\

Amerikan toplumu vahşi kapitalizmin denetim-sizliğ-i altında bunu sağlayamaz. Bunu sağlamaya en yakın ve yatkın toplumlar nerede yaşamaktadır?\

\

Toplum görmezden geldiği suçların kendisini kuşatarak hapsetme aşamasına geldiğinde suç artık toplumun suçudur; bireyler ya da gruplarca işlense de! Sayısız suçlar işlemiş birinin toplumda yaşarken saygınlığında sorun yaşamamasında sonraki suçlarının kendiliğindenliğidir kastedilen.\

\

Toplumun “Böyle gelmiş böyle gider!” anlayışını kabullenmeye hazır kesimleri bir kez sistemi benimsedi mi ya da eskilerden devraldı mı her şey rayına oturmaya başlamıştır artık. Bunu, bu anlayışın getirdiği yaşantıya ve çürütücülüğüne karşı direnenlere kendiliğinden dayattı mı kıyım da başlamıştır. Böylece sistemin kontrolü bizzat sistemin mağdurlarınca vehamet sınırı tanımaksızın baskılamayla sağlanmış olur. Böyle yaşayan kontrollü yani kontrol altındaki bir toplumun bireyine “beceriksiz, işini bilmez” öldürücü silahlarıyla kesintisiz saldırarak “uyumsuz” bireyini düzenle uzlaşmaya, eldeki mevcut konfora bile nimet dedirtmeye zorlayarak uygun, uyumlu bir dişli haline getirmeye çalışır.\

\

Bazen bir topluluk birey birey belaya açıkça bela demediği ve sindiği zaman, belaya bela diyen tek başına kalır. O kişinin tavrı toplumun kişiliksizliğindeki ortaklığı ortaya çıkarır. Toplumun çıkarlarını talep ederek bu çıkarlar elde edildiği takdirde bireysel payınızın peşine düşerseniz. Bu talebinize toplum sesini çıkarmazsa ortak talebi gasp eden belaya çatmış ve onunla baş başa kalmış olursunuz. \

Topluma vaad edilenin unutturulmasını samimice kabullenememe, bunu unutmamakla kalmayıp ısrarla seslendirenin dışlanması bildik şeyler. Toplumun, birilerinin zenginleşip güçlenmesindeki katkılarını göz ardı ederek sanki o kişi her şeyi tek başına başarmış gibi afyonlanmışçasına seyretmeleri, bir torba un karşılığında alkışlamaları da bildik şeyler. Amerika ile Çin’deki kapitalizm arasında ne fark olabilir? Kapitalist, liberal orijinli değil; sosyalizmle yaşarken kapitalizmin kucağında olduğunu fark etmeyen bir proletarya diktatoryası farkı geçerli midir? Kolektif zamanlar iyiydi, o zaman sadece devlet sömürürdü, ama pre-kapitalizmde iktidarı ve sermayeyi elinde tutanlarca yapılan aldatılmışlık bazı kişileri sakinleştirmiyor! Çaresizlik kimini kendine karşı kışkırtır, kimini sersemletir.\

\

Komünist Çin’den, yani komünist toplumdan kapitalizmin sömürücülüğünü kavrayamayan topluma devrediş toplumu. Ya da kavrayıp da direnecek gücü ve örgütlülüğü olmayan bir toplumun orta yerde kalakalması! Uzun yılar sorunların, değerlerin, kazanımların kolektifleşmesi için çalışmış Çin’li bireylerin birden bire kapitalizm duvarına çarpması ve sorunlara proleter kişiliğiyle direnmek yerine kitlesel değil, kütlesel tapınma seremonisine dönüşen keskin geri dönülmez kaymayı işaret ediyor yönetmen. Çelişki insanın zayıflığından, zayıf bırakılışından kaynaklanıyor.\

\

Filmdeki maden işçisinin diretmesine saygı göstermeyen topluluk, işçi bu diretme yüzünden şiddete uğrayınca da tavrını bırakmıyor ve hatta daha da saygısızlaşıyor. Bu durumda madencinin ne yapmasını beklersiniz? Sanırım filmin ilgili sahneleri beklentinizi karşılamayacak. Bela sizi hırpalarsa ve ardından siz çıkarını talep ettiğiniz toplum tarafından da hırpalanırsanız, talep savunucusu eline silahı ala da bilir ve tesadüfen karşısına çıkan toplumunun bireylerini ve asıl gasp edicileri hiç duraksamadan öldürebilir. \

Dikkat ederseniz sorunların kaynağını tartışırken ne eksik kaldı? Devletin paysızlığı! Yaşasın görünmezlik zırhına bürünebilen yönetimler! Filmde devlet gücü hiç ortalarda yok, kısa sürede ve tarafsız adalet güvencesi tartışılmıyor bile. \

\

Siz istediğiniz kadar kaçın, görmezden gelin. Bela gelip sizi bulacaktır. Bu nedenle belaya yol açan, sizi insanlığınızdan çıkaracak olan bela kemikleşmeden ve toplumsal kör nokta haline dönüşmeden o belayı ortadan kaldırın. Yoksa bela gelip sizi örseleyecektir. \

Kendim için ifade edecek olursam, diğer bir ifadeyle kendimle kastedilen sen de olabileceksen; “Susma! Sustukça sıra bana gelecek!” Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Nerina Azad'ın editöryal politikasını yansıtmayabilir.

9977 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:05:43:50

Aziz Yağan

Yazarın Önceki Yazıları

İlk Kim ‘KDP, Barzani İhaneti’ Dedi! Kayyum Ayanasında Görünenleri Seçebilmek Radikal Demokrasi İhraç Eden Kürde Demokrasi Yok mu! Nezihe’siz, Menderes’siz Bölge fakat XYP’li Kürd! Seçimler (IX): Hangi Seçmen HAK-PAR’a Şans Oyu Verebilir? Seçimler (VIII): PAK ve Tevger’in HAK-PAR Desteği Seçimler (VII): PKK’den Erdoğan’a Destek Demirtaş, HDP, YSP için PKK! Seçimler (VI): HDP ve YSP’siz Millet İttifakı! Seçimler (V): Seçilmişlerin Ortaklığı Değerler.. Bedeller.. Değerler.. Ahmet Türk ve Kürd Halkına Düşman Ahlaksız Kürd! Seçimler (IV): Kötünün İyileştirilmesi mi, İyiye Dokunulmazlık mı? Seçimler (III): HÜDA PAR’la Hatırlatılan Seçimler (II): Bizi …’lileşmekten Kim Koruyacak? Bursaspor Stadının İçi ve Dışı Seçimler (I): Kürdün Cumhurbaşkanlığı Seçimi Körleşmesi Deprem Bölgesinin Gönüllüleri Partiler Kürdce Anadilinde Eğitim, Kürdler, Cumhurbaşkanı Seçimi Paris Kürd Katliamı, PKK ve Kürd Partileri PKK mi, HİZBULLAH mı, JİTEM mi? ASALA’laşan PKK Suçluları ve Suçlarını Öven Devrimciler Legal Apocuların Demokrasi İttifakı ve ‘Kurdi’ Ayak Legal Apocuların Olası Yeni ‘Bedel Ödeme Zamanı’ Bölgenin Yaklaşan Zamanı ve Bilincimiz Kuzeyliliğin Esasları ve PKK’ciliğin Esasları PKK’nin, Apocuların, PKK’cilerin Kimyasal Silah Kullanıldığına Dair İddiası PKK’nin Bölgemize, KBY’ye Savaş Tehdidi ve Kuzey Toplumu Aziz Yağan: Kürdce mi, Statü mü, Yoksa İkisi Birden mi? Berlin, Kiev, Diyarbakır Kimi Kürdler HDP için Yine KürTleşmenin Eşiğinde Çocuklarını Yiyen ve Yedirten Kürd Toplumu (I) Kürdce, KürD Hareketi ve KürT Aydınları Gri Alan, Beyaz Alan, HAK-PAR, Kürd Seçmen Kılıçdaroğlu, Bablekan ve İmralı Kimi Kürdün Adalet, Eşitlik, Yardım İsteme Biçimi Kürdler Öfkeli Türk Kalabalıklarından Nasıl Korunabilir? Orman Yangınları, HDP, Öfkeli Türk Kalabalıkları ve Kürdler Manavgat Yangını ve Yaklaşan Şiddet Tehlikesi HDP’nin Kürde Kaybettirici, Kutuplaştıcı Politikası Afyon ile Kuzey Arasındaki Mekik Kaç Zengin, Kaç Vekil Çıkarır! İğneli Beşik, Mum Söndü, Kuyruklu’dan İlk Gece Hakkı’na Edebiyat Editörü, Yazar, Taşra Gönüllüsü Kürd Yazar (II) Edebiyat Editörü, Yazar, Taşra Gönüllüsü Kürd Yazar (I) Aldatılanı Aldatmak Coğrafi Statü ve Kültürel Kimlik Ayrımı PKK’den İbrahim Güçlü’ye Bir Tehdit Daha Kürdler ve Ankara İttifakları Olası Şengal Katliamını Kürdler Durdurabilmeli HDK ve Kürdistani İttifak Çalışması Kürdler Yeni Anayasada Nasıl Yer Alabilir? Ankara’da İstenmeyen HDP’nin Kaderi Kimin Elinde? Kürdce Anadili Kampanyaları ve Sivil Alan Kürdlerde ”Şimdi” nin İcadı ve İnşası(*) Trump Kürd Olsaydı Bazı Kürdler O’na Terörist Der miydi! Kürd Reformu Söylentilerindeki Eksik Kürdistan Bölgesel Yönetimi Ne Yapmalı? PKK’yi Yabancı Bir Örgütten Tanımak, Tanımlamak PKK’nin Yeri Neresi? Düşmanları Sevindirmeyenler KBY, PKK için Önlemler Almalıdır Kürdistan Bölgesel Yönetimine Çağrı Ey Dünya, Kötülüğün Kaynağı Bu Kez Ahiretsizler Kürdlerin HDP'ye mesafesi Leyla Güven’in Kürdlüğü, Berberoğlu’nun Türklüğü Osman Baydemir Apocu mu, değil mi! KürT aydını ile KürD aydını Öcalan, Aidan James, PKK PKK’yi Terk Edemeyenler ''Benim Ülkem Dilim'': Topraksız ve Statüsüz Çerçeve (I): Kangren Kulp’ta Beş Kürd Daha Parçalandı Şeyh Abdulkerim Çevik’i Öldürmeyeceksin! Uygur Türkleri, Kürdlerin Yaklaşımı ve Dünyanın Geri Kalanı Sıra Kürd Dili ve Kültüründe mi? Tanrı Vardır ve Adı da Petrunya’dır Kürd Temsiliyeti de Nesi? Ayrışalım (III) -Rojava Kahramanları- Ayrışalım (II) Ayrışalım SUSAMAM, rapçı Miraç, Kürd Yanılsaması Karşılıksız Aşığın Kürd Hali Kayyım Atamaları Kime Karşı: KürDlere mi, KürTlere mi, Halklara mı? İyaz bin Ganem’e karşı İlhan Diken!!! Bağlar Belediye Meclisi: Medeni Ölüm 160 TL İstanbul’da Seçmen ve Aday Uyumu Kürdler İçin de 'Her Şey Çok Güzel Olsun!' Selçuk Mızraklı, Zorbalık, Handan Ekici Cumartesi Anneleri ve Sivil Alan 24 Haziran’da ne yapmalıyız? HAMLE: Şuursuzluğa Karşı HAMLE: Ciddiyete Davet! Onur Ünlü’den ‘Gerçek Kesit: Manyak’ HAMLE: Yerel Seçimleri Kazanmak, ama Nasıl? Afrin’de Siviller Öldükçe Güçlenmek! HAMLE: Peki ama Hangi Partiyle? HAMLE: Reform için Yerel Seçimler Ferdinand: Daima kendiniz olun ve Tres’e ne olduğunu sormayın! Beden ve Ruh: Bağımsız Kişilikler Ali Kemal Çınar û Génco Kemal’in ‘Adalet’i ve Kürtler İşkenceciler Çocuklarını Sevebilir mi? İllegalite ve Kürdler Sesi kesilen taşlar ve onların arasında bir şair Sansüre Karşı ‘Zer’ Kürdler; Rejim Yanlıları ve Karşıtlarının Fedaisi mi! Aziz Yağan-İrfan Burulday; Parlamentodaki Siyasi Partilere ve Kürd Seçmenlere Çağrı Geçmişle hesaplaşma, yarına köprü: Geçersiz oy Evet, Hayır, Boykot ve Kürdler için 4’üncü yol Biz O Hendekleri …! Ariel’den Arielle’ya: Küçük Deniz Kızı Türkiye, Almanya, Hollanda ve Nefret Söylemi Vank’ın Çocukları: Tarihsel Hakikat Mücadelesi Aziz Yağan: Türkiye’de toplumsal ve bölgesel anlamda Kürtlerin temsiliyeti yoktur Jale ve Mehmet Elbistan Vatandaş Anadilinde Konuş! Kürd Tarafı ve Post-Olgusal Siyaset Prensim, Ömrümün Kalanı Sensin! Derik Kaymakamına Sabotaj Ekşi Elmalar’a ilaveten PKK ile Nereye Doğru? Atatürk’ünü Arayan Ahmet Altan PKK Vekilleri Öldürmeyi Denedi mi! Yılmaz Erdoğan'ın Ekşi Elmalar'ı Kürdler Onursuz, Benliksiz, Haysiyetsiz mi! Kürdlerin Acılarıyla Alay! İki Ustadan Kısa Bir Film: Borrowed Time Kalandar Soğuğu: Bi Dur Be Adam! Medeni Ölüm, Alternatif Model, Fahriye Adsay Sevimsiz Düşünüşler... Halay, Abdullah Keskin, Avesta Koşun Kürtler, Köşede Kurtlar Şeker Dağıtıyor! Mustafa Kemal'in İçimizdeki Askerleri Haksızlık: 'Madımak: Carina’nın Günlüğü' Küçük Prens Kor’u Kor Yakar Demirkubuz'un Bulantısını Gözardı Etmemek Gerek Kuzeyliler Kuzey’e Sabitlendi mi? Kaplumbağa Kabuğu İçindeki 'Yitik Kuşlar'! Heine, Faşizm ve Romansero-Bimini Kürdler ve Diğer Milletler Terörist Değildir Hendek Tatbikatı sayesinde Tanrı Türk'ü Koruyacak Yas Öyküsü Cizre’de Çıkış Yokmuş, Peki Kuzey’de Var mı? İttifakın İç’ten Olanı Hey Sevgilim!.. Yok Bişey Lanetli Olan Mekanlar Değil İnsanlar IŞİD Alevilere saldırır mı? İç Savaş Kılıftır Acildir! Tüm Kürdlerin Dikkatine! Çocuklarımızı Yedirten ÖzYönetim! Sahte Kül Kedisi Bal Kabağını Yolda Yer FİLİZ KORKMAZ’ın anısına İslami Bireylere Günahkar Diyarbakır Hay Way Zaman / Dersim'in Kayıp Kızları Asasız Musa / Musayê Bê Asa Hayastan Aynı Yıldızın Altında Sen Aydınlatırsın Geceyi Bir Dersim Hikayesi Halam Geldi Fare sen aslında... Pieta / Acı – Aziz Yağan
x