Ahmet Önal: Liman Von Sanders’in Anıları Ve Tarih Bilinci!

Liman Von Sanders’in Anıları Ve Tarih Bilinci!

Geçmiş bir yana, 1991'den beri Kürt Parlamenterler, TBMM'de üç kelime anlatmak için didinip durdular. Çabaları ile Türk parlamentosunun, demokrasi mevziisi olmadığını ortaya koydular. 1910'lardan sonra, daha önce yaratıkları değerlerin deforme edildiğini ve Kürt siyasetini izole ederek, ulusal demokratik mücadelesini terörize eden araç haline getirdiklerini de gözlemliyoruz.

Ahmet Önal

27.04.2023, Per | 17:37

Liman Von Sanders’in Anıları Ve Tarih Bilinci!
Makaleyi Paylaş

Cemal Paşa'nın komuta ettiği I. Ordu komutanlığını   Liman Von Sanders, 1914'te devir alır, sonra    Çanakkale  Cephesinde, İngilizlerle yaşanan I.Dünya Savaşının Çanakkale'den başlayıp Ege ve Akdeniz sahillerine uzanan parçasını tutmak üzere Osmanlı   5. Ordu Komutanlığına  atanır. Burada savaşın kritik noktalarından biri olan Çanakkale'deki anılarını yayınladığı "Türkiye'de Beş Yıl" kitabında    anlatmaya koyulur.

Gerek Sarıkamış'ta başta Enver Paşa olmak üzere bazı komutanların çılgın ve ihtiraslı  planları ile Kafkasya, Afganistan üzerinden Hindistan seferine insanları çıkararak, hiçe sayıp adeta asker katliamı yaptıkları,  Süveyş Kanalı Savaşı'nda Cemal Paşa'ya bağlı birliklerin, İngiliz güçlerine nasıl yenildiklerini ve gerekse de Çanakkale Savaşı'nda Osmanlı İttihat Ordusu'nun Alman komutası altında nasıl hareket ettiğini anlatır.   

Bu anı anlatımlarında, İttihatçılarla planladıkları pek çok şeyi, "devlet sırrı" diye gizlemelerine - ki Alman devleti o zaman işlediği pek çok insanlık suçundan dolayı özür diledi- rağmen, bize çok önemli fikirler de satır aralarında veriliyor.

Şunu belirtmeliyiz ki, Liman Von Sanders, Enver Paşa ile danışıklı paslaşmalar içindedir.

Eleştirir gibi yapmasına rağmen, esasta birbirlerine sadık iki asker siyasetçidirler.

Kitapta Mareşal bir askerin anlatımlarına, bir de kitabı Türkçeleştiren çevirmenin, resmi ideolojiye göre hilelere başvurarak, tüm "Osmanlı", "devlet", "Ordu" kavramlarının geçtiği yerlere adeta "Türk" kavramını chenc ederek yerleştirdikleri çok net sırıtıyor. Zira o dönemde Türk ve Türkçü yazarların yazdıklarında bile bu kadar, "Türk devleti", "Türk Ordusu", "Türkiye", "Türkler" vs. kavramlarının olmadığı gözükür  ki zira o dönem bu kavramlar literatüre girmiş değildir.

***

Türk Tarihçileri, 1913-1918'den bahis ederken, "İngiliz ajanı", "İngiliz uşağı" suçlamaları literatürün başına alır. Ancak,   kurmaydan hukuka, sağlıktan eğitime, idareden coğrafyaya vs. tüm alanlarda söz ve yetki sahibi olan Alman Emperyalizmine dair tek kem söz bulmak mümkün değil.

Çünkü Almanlar, Türk millet inşa işinde Osmanlı İttihatçılarını İngilizlere karşı konumlandırıp, "Türk ve Müslüman olmayanların çürütülmesi" işinde suç işletti.

Almanlar, ekserisi Rum olan İzmir'i ve Ege'yi, Mezopotamya'dan, Anatolya'dan  liman kentlerine ticareti taşıyan Ermenileri, İngiliz, Fransız ve Ruslar ile iş tutmalarından rahatsız oldukları için, "Onları behemehal bitirin" der. Bu talimatlar da İttihatçıların programladığı üzere  işine de geliyor idi.

I. Dünya Harbi'nde Almanya yenilip devre dışı kalınca, İttihatçıların B Takımı, İngiliz ve Sovyet çekişmesinde, ikisinin dilini kullanan sinsi politikalarla, Alman projesini, bu kez değiştirdiği ittifakı   İngiliz-Fransız bloku ile sürdürdüğünü biliyoruz. 

İttihatçı A Takımının, 

O çirkin jenisidal işleri yaptıran Almanya, kısmen "Yaptıklarımdan özür diliyorum" diyor. 

İngilizler ise Osmanlı Divanı Harbinde "Ermeni katliamı..." deyip, yapanları yargıladı, 1920'den sonra Malta Adasına gönderdiklerini geri getirip "yeni" dediği, aslında hiç de yeni olmayan, Osmanlı İttihatçılarına , Osmanlı temeli ve bakiyesi üzerinde  devlet kurdurdu.  İngilizler ile bu aşamadan sonra, tutulan işe ise "dost" ve "diploması" ilişkileri dendi...

Anlaşılan o ki, kavramlar içinde bulunulan havada giyilen elbise misali kıymet kaybediyor ya da kazanıyor. Buna tutarsız ve günü birlik politikaya göre konuşmak denir... Ama devşirmeler, Türk ve İslam ideolojisini, sentezini, 133 yıldır  sürdürüyor. 

Devşirmeler, korkak, yalaka, gaddar, barbar, yalancı  ve sinsi olur. 

71 yıldır, NATO'ya "müttefik" oldukları aşikar. Ama azıcık o Türk İslam sentezi dışına düşen bir sinyale karşı, iktidar ve sözde muhalefeti ile hep bir ağızdan birlikte, ortak refleks ile "ciyak" diye bağırıp, linç kitleleri ile ortalığa ortakça düşer olduklarını tarihten öğreniyor ve yaşıyoruz. Bunlara anti emperyalistlikte tozu dumana katan, ama iş ciddiye binince toz olan Türk  solu da dahil. Sözleri, Kürtlerin dediği  üzere nanê sêlê, evir çevir!

Ama Kürtleri de, "İngiliz işbirlikçisi", "Amerikan yandaşı" vs. "Emperyalizm" ile özdeş tutmada çok mahirler. 

***

 Almanya Liman Von Sanders'i, 1. Dünya Savaşını yönetmek üzere görevlendirmiştir.

Sarıkamış olayı ve Süveyş Kanalı savaşındaki yenilgiden sonra, Çanakkale Savaşı, -Ki buna Boğazlar savaşı demek daha doğru olur- Alman Mareşal Von Sanders ile Feld Mareşal Baron Von Der Goltz ,(Bağdat’ta tifüse yakalanıp öldü, Mezarı İstanbul Tarabya da) tarafından koordine edilmek üzere geldiklerini biliyoruz.

İngiliz ve Fransız cephesine ise General Lan Hamilton komuta etmektedir. 

Başkasının yönettiği ve bir yeniden dünyayı paylaşma amacı güden emperyal bir savaşı ve üstelik Osmanlı İttihat Ordusu'nun, emrinde hareket ettiği Alman komutanlığının yenilgiye uğradığı bir savaşı,  "Türk milli kurtuluş savaşı" olarak  değerlendirmek,  tam da Türk tarzı vardan yok saymak, yenilgiden zafer naralarını üretmek de bir marifet olarak bakmak olası(!)...

Zira kitapta da çok bariz yapılan pek çok olay sümen altı edilmiş, söz edilmediği açık.

Alman ve İngiliz Komutanlarının yönettiği bu savaş, "Türk milli Kurtuluş savaşı" değil, Emperyalistler arası, I. Dünya Savaşı'nın bir parçası olarak tezahür olduğu, kitapta çok bariz...

Bunları bilahare açacağım.

Ama yaşananlar hiçte gösterildiği gibi değil. Tamamen şaşı bir tarih anlatısı  kafamıza vura vura sokulmaya çalışılmış. Yüz yılı aşkın bir zaman geçmesine rağmen, doğruyu öğrenmek,  hem etik hem  de tarih bilinci açısında zorunludur.

Çanakkale savaşında Mustafa Kemal'in Albay olarak görev yaptığı 9. Tümen, 5.Orduya bağlıdır. 

Osmanlı 5.Ordusuna resmi ve fiili olarak Komuta eden ise  Alman Ordusuna bağlı ve I. Dünya Savaşını  Almanlar adına yürüten Mareşallerden biri olan Limon Von Sanders'tir. 

Bunu saklayarak, Balkan, Süveyş Kanalı, Kafkasya, Afrika vb. Savaşlardaki yenilgileri de hafızada silerek, 1913-1918 arası ve onun sonrasına devir ettiği süreci doğru kavramak mümkün değildir.

Aynı şekilde, 1918…'den sonra İttihatçıların A Takımının  Alman Yüzbaşı Boltz tarafından Galata Köprüsünden alınarak Almanya'ya kaçırılması yenilgilerinin sonucu idi, kaçamayıp yakalananların  da Divanı Harp Mahkemelerinde yargılanmaları,  Doğu Halkları Kurultayında Osmanlı topraklarını temsilen İttihatçı soykırımcıların üç kanatı temsilen delegeleriyle tam kadro olarak katılmaları, Divanı Harp yargılanmanın bitirilmeden sanıkların Malta'ya sürgüne yollanmaları,   Malta sürgünlerinin geri getirilerek ittihatçıların B takımı ile "Yeni" dedikleri, Türk devletini kurmaları, Alman ve 1911-1913 İttihat projesi Tek lider, Tek millet, tek ve üniter/merkezi  devlet olarak  Trakya, Mezopotamya, Anatolya ve Yakın Doğuya tekabül eden Otokton halkların yok sayılması ve imha sürecinin tıpkı 1914-1918'de planlandığı gibi uygulanması, 1919 ve sonrasından da sürdürülmesi anlaşılmadan, bugünkü mevcut partiler,  Anayasa ve devlet yönetimi ve bu arada sistemin çekirdek gücü MGK ve ordu, onların da icraatlerine meşruiyet sağlamaktan başka bir işlevi olmayan  parlamento anlaşılmadan, seçimde takınılacak tutumu ortaya koymakta mümkün olmaz.

Geçmiş bir yana, 1991'den beri Kürt Parlamenterler, TBMM'de üç kelime anlatmak için didinip durdular. Çabaları ile Türk  parlamentosunun, demokrasi mevziisi olmadığını ortaya koydular. 1990'lardan sonra, daha önce yaratıkları değerlerin deforme edildiğini ve Kürt siyasetini izole ederek,  ulusal  demokratik  mücadelesini terörize eden  araç haline getirdiklerini de gözlemliyoruz.

Kaldı ki 100 değil, 200 vekil çıkarsalar, n'olur ki…? Bunca tutuklama mekanizması yerelden merkeze işlevli iken!..

O halde, yeni bir yol ve yeni araçlarla, Kürt ulusal demokratik mücadelesini sürdürmek elzem olmuyor mu?

Bilakis bunu yapmaları gerekirken, Türkiyelileşme politikası ile o jenosidal 23 Nisanlara güzelleme yapan S. Demirtaş üzerinde, biz Kürtlere yedirmeleri de ayrı bir sorun olarak değerlendirilmesi gerekir.

Tarih bilincinden koparılan ve egemen ideolojiye entegre olan siyaset, bize zehir olarak hep enjekte edildi!

Bunca emek ve çabaya rağmen, 

Yazıklar olsun!

 

 

Bu makale toplam: 2599 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:10:33:36
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

Ahmet Önal

Yazarın Önceki Yazıları

Seçim Verileri… Osmanlı İttihat ordusunda Bir Alman Mareşal, Liman Von Sanders! El Anfal ve 'Kürt Dostları!' Yerel Devlet Uygarlığa, ‘Büyük Devlet’ Harabeye Çevirdi! Devlet ile Çete! Kürtler; Karşıtı İki Aynıya değil, Kendi Ayrılığına Oy Kullansa Ne Olur? Feminen hareket cılız, eleştiri kadük, biat köklüdür! Siyaset, Hassasiyet ve Haysiyet! İmparator, ecdad mı, katil mi? Deprem, ‘Felaket’ ve ‘Kader’ Değildir! 'Benim Kürt kardeşim, ama 'Kürt yoktur' Türk tarihçisi ve Türk siyasetçisi... Tarihi Depremler, Çaresizler Ve Akıl! Sürgün Halide Edip, Bedirxaniler Ve! Samilerin İsrail kolu; Yahudiler ve Holokost! Sümer Ülkesinde Şaristanî ve İşgaller! Mezopotamya’da Sümerler ve Uygarlığı! Milliyetçilik! Kahraman Irk ve Irkçılık! Din, İnsan Ve Felsefi Düşünme! HTŞ, ÖSO Ve Diğerleri Kimin vatandaşı? Kürtçe bilmeksizin, Kürtleri incelemek! ULUS - HALK - SINIF NEDEN BAĞIMSIZLIK!? Rêya Heqîyê İnancı; Müslümanlık, Şialık, Bektaşilik, Nusayrilik Değildir! Devletsiz Ulusun, Egemen Sınıfı Olmaz! II. Abdulhamid’i Kemale Taşıyan Talat Paşa- (VII) Türk Solu ve Aydınlarının Şovenizmi Fazladır, Kürd Solu ve Devrimcilerinin Milliyetçiliği Eksiktir! II. Abdulhamid’i Kemale Taşıyan Talat Paşa- (VI) II. Abdulhamid’i Kemale Taşıyan Talat Paşa- (V) II. Abdulhamid’i Kemale Taşıyan Talat Paşa- (IV) II. Abdulhamid’i Kemale Taşıyan Talat Paşa- (III) II. Abdulhamid’i Kemale Taşıyan Talat Paşa- (II) II. Abdulhamid’i Kemale Taşıyan Talat Paşa, - (I) Tunç-Ellî Operasyonu!" Güneşi Zapt Etmeyeceğiz! Ocak-Medrese Mi? Cemevi-Camii Mî? TALAT PAŞA ve CUMHURİYET Cunan'da Dîl Kırımı Ve Kültürel Yabancılaşma Enver'den Evren'e 12 Eylül... Eski, Kadim, Dil, Halk, Ulus, Modernite Ve Kürdler! Taner Akçam,'Ermeni Soykırımı’nın Kısa Tarihi' Kitabı Ve Kürtler! 'Müthiş' Hatalar Neden? Kürt Ağası ABD, Çelişkiler, İlişkiler ve Kürtler ! Küfürbaz Yüzsüzler ve Kürdler! Türkçesiz Osmanlıcadan, “Resmi Dil Türkçe”ye, Kültürel Türkçülükten, Türk Siyasal Irkçılığına-II- Anlaşılmayan Karışık Osmanlıcadan, ''Anlaşılmayan Bir Dil'' Kürtçeye Varmak! Uygarlık, Mitoloji ve Din! Din, Siyaset ve Bilim Doğu Akdeniz'de Devlet Konumlanmaları Kendime Soruları, Siz de Düşünüyor musunuz? Komik Olmayın Ulus; Siyasal Birliği ve Dili ile Vardır! Irkçılık; Hastalık Değil, İnsanlık Suçudur! Kültür ve Siyasette Irkçılık ve Kürt İşçilerinin Linç Edilmesi! Tuzu bile Bozan Lümpen ve Cahiller ile Aydınlar! Ayasofya’ya Kayyumu (1453) Ayasofya Kilisesi-camii, Müslüman ibadeti ve Cennet yalanı Öteki Olarak, Aidiyat,Hukuk ve Eşitliğe Tutunmak! Eğitimde; Hak-Haksızlık, Etik ve Suç Hak Yolunda Hakikat 'Alevilik' Mi, Rêya Heqiyê Mi?! 'Alevi' Şaşkınlığı Alfabe ve Îmla İttihat ve Terakki ile Devamında Çerkeslerden Bazı Şahsiyetler MUSTAFA KEMAL ve NUTUK İran İslam Despotizmi ve Mustafa Selimı'nin İdamı Mihtra Înancı ve Hîyerarşi Kadın ve Savaş Eleştiride; Pasif, Aşırı ve Zorlama Yorum Olmaz! 'Kızılbaşlık': Osmanlı İle Safevi Çekişmesinde Çıkan Bir Kavram Kürt Siyasetinde Aşılmayan Gelenek; “Kürt Aşiretlerinde ‘Alan Koruma” Kürtlerin Guernica’ları çok, Picasso’ları var mı? Daraldıkça Dersim’den Kopmak ve Kötülük Yapmak! Kürd Aşiretlerinde Alan Koruma Musa ve Kitabı Tevrat Yenilik ve Yenilenme! Alan Tutma Yetmez Davut Kurun ve Anıları... Geçmişten Geleceğe Tecrübe Sunuyor Savaşı ve Değişkenliği İzlemek Failin Suçunu, Mağdura Yığmak! Islam Şiddeti ya da 'Darül Harp'te, Mali Kaynaklar! İnsanlığın Acısını Beynin Açısı Çözer Rêya Heqîyê inancı Mîhtra inancıdır; Müslümanlık, Kızılbaşlık, Alevilik değildir Barış Günü Kutlamaları Şöyle Geçerken, Kürt Siyaset Tarihinde Tabu ve Maraziler.. Türk Milliyetçiliğini, Kürt Milliyetçiliği ile Mukayese Etmek! Savaş Yeni Gelişmelere Gebe, Doğumu Merak Ediyorum Yanlız Kemal Kılıçdaroğlu İçin Değil Tüm Linç Girişimleri Kınanmalı! Değişim ve Özgürlük Savunma: Düşünceler sorgulanmalı, ancak emniyet ve mahkemelerde değil! Rêya Heqîyê, Alevilik ve İslam! Değişim, Zaman, Din ve Astroloji Marksizim’de Ulusal Sorun Yoktur? Dêrsim’de Koçgiri 1919-1922 ve Sonrası!.. 1968-1978’de Birleşen-Ayrışan Sancılar, Türki(y)e Solu ve Kürt Milli Hareketi!.. Devşirmeler ve Devletsizler... Kendine Düşmek Yerine, Özgürlüğü ve Bağımsızlığı Düşünmek! İttihat ve Terakki Cemiyeti (İT-C) Haşdi Şabi ve Irak’ın 'Kerkük seferi' ne idi ne değildi? Kerkük’ün tarihine bir değinme Bağımsızlık Meşru Haktır, Olmadan Olmaz! Güney Kürdistan'da Bağımsızlık Referandumu ve Tercih! Egemenin Savaş-Barış ve Silahlanma-Silahsızlandırma Siyaseti 'Stratejik Derinlik', Mursi ile battı, Suriye ile çöktü Raqqa - Musul Operasyonu ve Sonrası III. Dünya Savaşı Uzun Sürecek 'Bağımsızlık Hedefi İle Kürdler Özgürleşecek!' 4 Mayıs 1937 Bakanlar Kurulu Kararı ve Dersim Tertelesi! Kürt Sorununun Ağırlığı ve Aciliyeti! Kontrollü Darbe III. Dünya Savaşı, Rakka ve Musul'a Dayandı, Abd - Rusya Anlaşarak Çözüme Gidiyor! Kürtler Ne Yapar? Kürt Bayrağı 16 Nisan Referandumu Irkçılık Çekişmesinde İnsani Kişilik, Aidiyet-Kimlik Bilinci ile Şekillenir Ulusal Birlik ve Kongre hakkında düşüncelerim İttihat Ve Terakkinin Devamı, Kuvva-i Milli Teşkilatı Sevdalısı; Nazım Hikmet Ran Memur Toplum Değil, Kendisi İçin Üreten Toplum Kazanır Yalanın Egemenliği, Doğrunun ‘Marjinal’liği! Türkçe Dışındaki Dillere Karşı, 140 Yıldır Uzun Sürece Yayılan Bir Savaş Sürdürülüyor! Ali Rıza Koşar: 38 yıldır içimde bir acı olarak kaldı Tekoşîna Dıjwar! 3. Dünya savaşında ABD–Rusya, Türk-İran konumlanması özgür Kürdistan'a kapı aralıyor Tehlikeli İnsan, Tehlikeli Aydın, Tehlikeli Yazı, Tehlikeli Düşün ve Tehlikeliler Deyip Yaktılar! Kobanê Kürdistan'da Özeldir! T.C Cumhurbaşkanı RTE Uçtu! Kadın, Kürt, Kürdistan ile Bastırılmış Kimlikler Diktatörleşen AKP ve Çözemiyeceği Kürt Sorunu Diaspora, Kanton ve Bağımsızlık ''Silahları Bırakın'' Diyorlar Şengal, Celawle, Kobani’ye DAİŞ/IŞİD Saldırıları ve Kürdistan’da Serhildan! Kürdleri Kürdistan’la Büyütmek yerine, Türkiye’yi Kürdlerle Büyütmek!!! Yahudilik; Hiristiyanlık Çözülmüştü, Sıra Siyasal İslamda! Kürt Romanı ile yüksek Kürt bilincine Kavramları Çarpıtarak, Kürdü Çarpmak! Kürdistan, Türkiye Ve İşid konuşlanması Kürt ulusal özgürlük mücadelesi ile HEP'e, tutsaklaşarak Türkiyelileşen HDP'ye İnkar, iskan, imha kurtuluşmu? Toprak İle Samimiyet(sizliğ)imiz! Kürt soykırımına karşı Kürdistan'ın bağımsızlık hayali
x